artykuł nr 11

Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach