artykuł nr 11

Protokół z kontroli sprawozdania finansowego za 2015 r.

artykuł nr 12

Protokół z kontroli sprawozdania finansowego za 2014 r.

artykuł nr 13

Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach