Statystyki odwiedzin strony BIP

DANE OGÓLNE
   Strona Główna11003
   Dane teleadresowe1013
   Godziny pracy1528
   Status prawny1091
   Statut i uchwały807
   Przedmiot działalności642
   Cennik1832
   Majątek biblioteki955
   Skargi i wnioski530
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
   Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje753
     Organy zarządzające505
    ›    Dyrektor661
    ›    Zastępca Dyrektora492
    ›    Główny Księgowy495
   Organy doradcze575
   Regulamin organizacyjny874
   Działy Biblioteki589
     Działy biblioteki326
     Agendy udostępniające zbiory biblioteczne283
   Filie Biblioteczne557
     Filia nr 1 ul. Osiedlowa 91128
     Filia nr 2 ul. Zientarskiego 1a691
     Filia nr 3 ul. Królewska 5595
     Filia nr 4 ul. Garbarska 82/86579
     Filie nr 6 ul. Kusocińskiego 13966
     Filia nr 7 ul. Młodzianowska 9483
     Filia nr 9 ul. Sucha 2509
     Filia nr 10 ul. Żeromskiego 116522
     Filia nr 12 ul. Pośrednia 29429
     Filia nr 15 ul. Wyścigowa 12356
     Filia nr 16 ul. Barycka 2777
DOKUMENTY
   NIP1402
   Zaświadczenie o numerze REGON518
   Wypis z Rejestru Instytucji Kultury536
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
   Sposoby załatwiania spraw733
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
   Rejestry, ewidencje i archiwa355
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych281
PRZETARGI
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym1316
KONTROLE
   Kontrole996
PONOWNE WYKORZYSTANIE
   Ponowne wykorzystanie informacji 372
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIULETYNIE
   Elektroniczna skrzynka podawcza581
OFERTY PRACY
   Oferta pracy1395
INNE
   Statystyka zbiorcza454
   E-PUAP418
   Redakcja biuletynu670
Łączna liczba odwiedzin:42626