artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2016 r.