artykuł nr 1

Protokół kontroli wybranych zagadnień gospodarki finansowej za okres 12 miesięcy 2017 r.