artykuł nr 1

Protokół z kontroli sprawozdania finansowego za 2017 r.