artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony

Zadanie: Roboty budowlane - wykonanie izolacji poziomej budynku 
Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego w Radomiu

 

Termin składania ofert: 30.05.2019 r. godzina 10.00

 

Dokumenty do pobrania: