główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw

Podstawowa działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu obejmuje gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych. Zasady i formy udostępniania zbiorów określają regulaminy, wprowadzone zarządzeniami dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Część zbiorów wypożyczana jest na zewnątrz. Zasady wypożyczania określa Regulamin wypożyczania książek, wprowadzony Zarządzeniem nr 4/2015 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu z dn...

Utworzony: 2017-06-19 | Zmodyfikowany: 2018-10-31 09:39

2. Cennik

Cennik usług płatnych

Usługi Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu, polegające na udostępnianiu i wypożyczaniu materiałów bibliotecznych, są ogólnodostępne i bezpłatne, z wyjątkiem opłat dodatkowych, wyszczególnionych w cenniku: Internet dostępny jest bezpłatnie za uszkodzenie sprzętu komputerowego lub oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik, jeśli jest niepełnoletni, jego rodzice lub prawni opiekunowie wypożyczanie książek – bezpłatne przetrzymanie książek &nd...

Utworzony: 2017-05-22 | Zmodyfikowany: 2018-07-30 08:09

3. Kontrole

Protokół kontroli wybranych zagadnień gospodarki finansowej za okres 12 miesięcy 20...

Protokół z kontroli

Utworzony: 2018-07-20 | Zmodyfikowany: 2018-07-20 08:22

4. Kontrole

Protokół z kontroli sprawozdania finansowego za 2016 r.

Protokół z kontroli

Utworzony: 2017-08-08 | Zmodyfikowany: 2018-07-19 08:51

5. Kontrole

Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Protokół kontroli

Utworzony: 2018-07-19 | Zmodyfikowany: 2018-07-19 08:00

6. Kontrole

Protokół z kontroli sprawozdania finansowego za 2015 r.

Protokół z kontroli

Utworzony: 2018-07-19 | Zmodyfikowany: 2018-07-19 07:56

7. Kontrole

Protokół z kontroli sprawozdania finansowego za 2014 r.

Protokół z kontroli

Utworzony: 2018-05-21 | Zmodyfikowany: 2018-05-21 10:12

8. Majątek biblioteki

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2017 r.

Stan majątku MBP w Radomiu na dzień 08.02.2018 r.

Utworzony: 2018-05-21 | Zmodyfikowany: 2018-05-21 09:50

9. Majątek biblioteki

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2015 r.

Stan majątku MBP w Radomiu na dzień 05.02.2016 r.

Utworzony: 2018-05-18 | Zmodyfikowany: 2018-05-18 14:11

10. Majątek biblioteki

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2016 r.

Stan majątku MBP w Radomiu na dzień 06.02.2017 r.

Utworzony: 2018-05-18 | Zmodyfikowany: 2018-05-18 14:06

11. Agendy udostępniające zbiory biblioteczne

Agendy udostępniające zbiory biblioteczne

Czytelnia Ogólna tel. 48 362 67 35 wew. 26 Czytelnia Czasopism tel. 48 362 67 35 wew. 25 e-mail: czytelnia@mbpradom.pl Kierownik – Ewa Linek Czytelnia Regionalna tel. 48 362 67 35 wew. 12 e-mail: regionalna@mbpradom.pl Kierownik – Maria Kaczmarska (Kierownik Działu Informacyjno – Bibliograficznego) Wypożyczalnia i Czytelnia Zbiorów Multimedialnych tel. 48 362 67 35 wew. 24 Kierownik – Krzysztof Majerczyk e-mail: muzyczna@mbpradom.pl Wypożyczalnia Główna tel. 48 362 67 ...

Utworzony: 2017-05-29 | Zmodyfikowany: 2018-05-17 08:49

12. Działy biblioteki

Działy biblioteki

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Kierownik – Mariola Turek tel. 48 362 67 35 wew. 22 Dział Promocji Książki i Biblioteki Kierownik – Ilona Michalska-Masiarz tel. 48 362 67 35 wew. 21 Sekcja wydawnictw - tel. 48 362 67 35 wew. 28 Książka na telefon - tel. 48 362 87 88 Dział Informacyjno – Bibliograficzny Kierownik – Maria Kaczmarska tel. 48 362 67 35 wew. 16 Sekcja Radomskiej Biblioteki Cyfrowej Kierownik – Michał Iwańczyk tel. 48 362 67 35 wew. 31 Dział In...

Utworzony: 2017-05-29 | Zmodyfikowany: 2018-05-17 08:46

13. Kontrole

Protokół z kontroli sprawozdania finansowego za 2017 r.

Protokół z kontroli

Utworzony: 2018-05-17 | Zmodyfikowany: 2018-05-17 08:31

14. Statut i uchwały

Statut i uchwały

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu został nadany uchwałą Nr 419/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 października 2012 roku w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu. Zmiana statutu nastąpiła w oparciu o znowelizowaną ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Statut W związku ze zmianami sieci filii bibliotecznych na terenie miasta Radomia st...

Utworzony: 2017-05-22 | Zmodyfikowany: 2017-10-02 09:45

15. Godziny pracy

Godziny pracy

Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu (budynek główny przy ulicy Piłsudskiego 12) jest otwarta dla czytelników w dniach: poniedziałek - piątek: 9:00 - 19:00 sobota: 9:00 - 15:00 niedziela – nieczynna W okresie letnich wakacji, od 1 lipca do 31 sierpnia, biblioteka jest otwarta dla czytelników w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach: 9:00- 17:00, natomiast w sobotę i niedzielę jest zamknięta. Pracownicy administracji, księgowości i działów m...

Utworzony: 2017-05-19 | Zmodyfikowany: 2017-09-14 10:05

16. Redakcja biuletynu

Zespół Redakcyjno-Administracyjny BIP

Agata Morgan – kierownik zespołu e-mail: agata.morgan@mbpradom.pl tel. 48 362 67 35 w. 19 Michał Krok – administrator e-mail: it@mbpradom.pl tel. 48 36 267 35 w. 29 Joanna Ukleja – członek zespołu e-mail: bip@mbpradom.pl tel. 48 362 67 35 wew. 31 Zespół Redakcyjno-Administracyjny BIP został powołany Zarządzeniem nr 4 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu z dnia 28 marca 2017 r.

Utworzony: 2017-06-22 | Zmodyfikowany: 2017-06-23 09:09

17. Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

Biblioteka Główna ul. J. Piłsudskiego 12, 26-600 Radom tel. 48 362 67 35 oraz 48 362 77 51 fax 48 363 38 18 Dyrektor: 48 362 67 35 wew. 18 oraz 48 362 23 14 Zastępca Dyrektora: 48 362 67 35 wew. 19 Sekretariat: 48 362 67 35 wew. 11 Dział Administracji: 48 362 67 35 wew. 17 Dział Księgowości: 48 362 67 35 wew. 20 Dział Informatyki: 48 362 67 35 wew. 29 Portiernia: 48 362 67 35 wew. 13 Pokój kontroli: 48 362 67 35 wew. 27 Wypożyczalnia Główna: 48 362 67 35 wew. 14 Wypożyczalnia dla Dzieci: 48 3...

Utworzony: 2017-05-22 | Zmodyfikowany: 2017-06-20 15:00

18. Strona Główna

Witamy na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publi...

Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu jest główną biblioteką miasta Radomia. Jej celem jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalnych poprzez zapewnienie mieszkańcom miasta dogodnego dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji. Link na stronę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu: Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

Utworzony: 2017-05-19 | Zmodyfikowany: 2017-06-14 14:55

19. Wypis z Rejestru Instytucji Kultury

Wypis z Rejestru Instytucji Kultury

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu jest zarejestrowana od dnia 1 września 1999 r. w Rejestrze Instytucji Kultury, prowadzonym przez Gminę Miasta Radomia, pod numerem 9. Rejestr Instytucji Kultury

Utworzony: 2017-05-30 | Zmodyfikowany: 2017-05-30 12:23

20. Zaświadczenie o numerze REGON

Zaświadczenie o numerze REGON

Numer REGON Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu 000592590 Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym Regon

Utworzony: 2017-05-30 | Zmodyfikowany: 2017-05-30 12:16