główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Utworzony: 2019-06-18 | Zmodyfikowany: 2019-06-18 15:09

2. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Załącznik

Utworzony: 2019-06-07 | Zmodyfikowany: 2019-06-07 17:08

3. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: "Roboty budowlane - wykonanie izolacji poziomej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego" Załączniki

Utworzony: 2019-05-30 | Zmodyfikowany: 2019-05-30 13:20

4. Kontrole

Protokół z kontroli sprawozdania finansowego za 2018 r.

Protokół z kontroli

Utworzony: 2019-05-20 | Zmodyfikowany: 2019-05-20 13:50

5. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przetarg nieograniczony

Zadanie: Roboty budowlane - wykonanie izolacji poziomej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego w Radomiu Termin składania ofert: 30.05.2019 r. godzina 10.00 Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o przetargu Przedmiar robót Projekt budowlany remontu budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu Specyfikacja techniczna dot. robót budowlanych SWIZ

Utworzony: 2019-05-15 | Zmodyfikowany: 2019-05-15 14:01

6. Kontrole

Zalecenia pokontrolne Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków

Zalecenia pokontrolne

Utworzony: 2019-04-25 | Zmodyfikowany: 2019-04-25 11:33

7. Ponowne wykorzystanie informacji

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Dnia 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posi...

Utworzony: 2019-04-11 | Zmodyfikowany: 2019-04-17 13:34

8. RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Art. 13. ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (zwanego dalej RODO) informujemy , że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich , z siedzibą w Radomiu przy ul. J. Piłsudskiego 12; Można si...

Utworzony: 2019-04-11 | Zmodyfikowany: 2019-04-11 15:08

9. Rejestry, ewidencje i archiwa

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu prowadzi następujące rejestry, ewidencje i ar...

Rejestr Zbiorów Danych Osobowych Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych Księgi inwentarzowe druków zwartych Księgi inwentarzowe druków ciągłych Księgi inwentarzowe zbiorów specjalnych Rejestr przybytków druków zwartych i ciągłych Rejestr ubytków druków zwartych i ciągłych Rejestr skarg i wniosków

Utworzony: 2019-04-09 | Zmodyfikowany: 2019-04-09 13:31

10. Kontrole

Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Protokół kontroli

Utworzony: 2018-07-19 | Zmodyfikowany: 2019-04-09 12:58

11. Kontrole

Protokół z kontroli sprawozdania finansowego za 2014 r.

Protokół z kontroli

Utworzony: 2018-05-21 | Zmodyfikowany: 2019-04-09 12:55

12. Kontrole

Protokół z kontroli sprawozdania finansowego za 2015 r.

Protokół z kontroli

Utworzony: 2018-07-19 | Zmodyfikowany: 2019-04-09 12:51

13. Kontrole

Protokół z kontroli sprawozdania finansowego za 2016 r.

Protokół z kontroli

Utworzony: 2017-08-08 | Zmodyfikowany: 2019-04-09 12:50

14. Kontrole

Protokół z kontroli sprawozdania finansowego za 2017 r.

Protokół z kontroli

Utworzony: 2018-05-17 | Zmodyfikowany: 2019-04-09 12:49

15. Kontrole

Protokół z kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytk...

Protokół z kontroli

Utworzony: 2019-04-09 | Zmodyfikowany: 2019-04-09 12:48

16. Kontrole

Protokół kontroli wybranych zagadnień gospodarki finansowej za okres 12 miesięcy 201...

Protokół z kontroli

Utworzony: 2018-07-20 | Zmodyfikowany: 2019-04-09 12:45

17. Elektroniczna skrzynka podawcza

Skontaktuj się z nami:

bip@mbpradom.pl

Utworzony: 2019-04-09 | Zmodyfikowany: 2019-04-09 10:09

18. Majątek biblioteki

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2018 r.

Stan majątku MBP w Radomiu na dzień 11.02.2018 r.

Utworzony: 2019-04-08 | Zmodyfikowany: 2019-04-08 12:04

19. Redakcja biuletynu

Zespół Redakcyjno-Administracyjny BIP

Agata Morgan – kierownik zespołu e-mail: agata.morgan@mbpradom.pl tel. 48 362 67 35 w. 19 Michał Krok – administrator e-mail: it@mbpradom.pl tel. 48 36 267 35 w. 29 Martyna Sobańska – członek zespołu e-mail: bip@mbpradom.pl tel. 48 362 67 35 wew. 21 Zespół Redakcyjno-Administracyjny BIP został powołany Zarządzeniem nr 4 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu z dnia 28 marca 2017 r. Do niniejszego zarządzania wydano Aneks nr 1/2019 z dnia 8.02.2019 r.

Utworzony: 2017-06-22 | Zmodyfikowany: 2019-02-08 13:25

20. Filia nr 16 ul. Barycka 2

Filia nr 16

Radom ul. Barycka 2 Osiedle Południe tel. 48 360 51 95 e-mail: filia16@mbpradom.pl Kierownik: Kinga Olbromska-Miłosz

Utworzony: 2017-05-29 | Zmodyfikowany: 2019-02-07 09:31