główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ponowne wykorzystanie informacji

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Dnia 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posi...

Utworzony: 2019-04-11 | Zmodyfikowany: 2019-04-17 13:34

2. RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Art. 13. ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (zwanego dalej RODO) informujemy , że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich , z siedzibą w Radomiu przy ul. J. Piłsudskiego 12; Można si...

Utworzony: 2019-04-11 | Zmodyfikowany: 2019-04-11 15:08

3. Rejestry, ewidencje i archiwa

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu prowadzi następujące rejestry, ewidencje i ar...

Rejestr Zbiorów Danych Osobowych Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych Księgi inwentarzowe druków zwartych Księgi inwentarzowe druków ciągłych Księgi inwentarzowe zbiorów specjalnych Rejestr przybytków druków zwartych i ciągłych Rejestr ubytków druków zwartych i ciągłych Rejestr skarg i wniosków

Utworzony: 2019-04-09 | Zmodyfikowany: 2019-04-09 13:31

4. Kontrole

Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Protokół kontroli

Utworzony: 2018-07-19 | Zmodyfikowany: 2019-04-09 12:58

5. Kontrole

Protokół z kontroli sprawozdania finansowego za 2014 r.

Protokół z kontroli

Utworzony: 2018-05-21 | Zmodyfikowany: 2019-04-09 12:55

6. Kontrole

Protokół z kontroli sprawozdania finansowego za 2015 r.

Protokół z kontroli

Utworzony: 2018-07-19 | Zmodyfikowany: 2019-04-09 12:51

7. Kontrole

Protokół z kontroli sprawozdania finansowego za 2016 r.

Protokół z kontroli

Utworzony: 2017-08-08 | Zmodyfikowany: 2019-04-09 12:50

8. Kontrole

Protokół z kontroli sprawozdania finansowego za 2017 r.

Protokół z kontroli

Utworzony: 2018-05-17 | Zmodyfikowany: 2019-04-09 12:49

9. Kontrole

Protokół z kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytk...

Protokół z kontroli

Utworzony: 2019-04-09 | Zmodyfikowany: 2019-04-09 12:48

10. Kontrole

Protokół kontroli wybranych zagadnień gospodarki finansowej za okres 12 miesięcy 201...

Protokół z kontroli

Utworzony: 2018-07-20 | Zmodyfikowany: 2019-04-09 12:45

11. Elektroniczna skrzynka podawcza

Skontaktuj się z nami:

bip@mbpradom.pl

Utworzony: 2019-04-09 | Zmodyfikowany: 2019-04-09 10:09

12. Majątek biblioteki

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2018 r.

Stan majątku MBP w Radomiu na dzień 11.02.2018 r.

Utworzony: 2019-04-08 | Zmodyfikowany: 2019-04-08 12:04

13. Redakcja biuletynu

Zespół Redakcyjno-Administracyjny BIP

Agata Morgan – kierownik zespołu e-mail: agata.morgan@mbpradom.pl tel. 48 362 67 35 w. 19 Michał Krok – administrator e-mail: it@mbpradom.pl tel. 48 36 267 35 w. 29 Martyna Sobańska – członek zespołu e-mail: bip@mbpradom.pl tel. 48 362 67 35 wew. 21 Zespół Redakcyjno-Administracyjny BIP został powołany Zarządzeniem nr 4 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu z dnia 28 marca 2017 r. Do niniejszego zarządzania wydano Aneks nr 1/2019 z dnia 8.02.2019 r.

Utworzony: 2017-06-22 | Zmodyfikowany: 2019-02-08 13:25

14. Filia nr 16 ul. Barycka 2

Filia nr 16

Radom ul. Barycka 2 Osiedle Południe tel. 48 360 51 95 e-mail: filia16@mbpradom.pl Kierownik: Kinga Olbromska-Miłosz

Utworzony: 2017-05-29 | Zmodyfikowany: 2019-02-07 09:31

15. Filie nr 6 ul. Kusocińskiego 13

Filia nr 6

Radom ul. Kusocińskiego 13 Osiedle XV-lecia tel. 48 364 04 51, 48 360 72 77 e-mail: filia6@mbpradom.pl Kierownik: Krzysztof Majerczyk

Utworzony: 2017-05-29 | Zmodyfikowany: 2019-02-07 09:29

16. Filia nr 4 ul. Garbarska 82/86

Filia nr 4

Radom ul. Garbarska 82/86 Osiedle Zamłynie tel. 48 331 15 66 e-mail: filia4@mbpradom.pl Kierownik: Alicja Holender

Utworzony: 2017-05-29 | Zmodyfikowany: 2019-02-07 09:28

17. Działy biblioteki

Działy biblioteki

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Kierownik – Mariola Turek tel. 48 362 67 35 wew. 22 Dział Promocji Książki i Biblioteki Kierownik – Ilona Michalska-Masiarz tel. 48 362 67 35 wew. 21 Sekcja wydawnictw - tel. 48 362 67 35 wew. 28 Książka na telefon - tel. 48 362 87 88 Dział Informacyjno – Bibliograficzny Kierownik – Dorota Ważyńska tel. 48 362 67 35 wew. 16 Sekcja Radomskiej Biblioteki Cyfrowej Kierownik – Michał Iwańczyk tel. 48 362 67 35 wew. 31 Dział Ins...

Utworzony: 2017-05-29 | Zmodyfikowany: 2019-02-07 09:27

18. Agendy udostępniające zbiory biblioteczne

Agendy udostępniające zbiory biblioteczne

Czytelnia Ogólna tel. 48 362 67 35 wew. 26 Czytelnia Czasopism tel. 48 362 67 35 wew. 25 e-mail: czytelnia@mbpradom.pl Kierownik – Ewa Linek Czytelnia Regionalna tel. 48 362 67 35 wew. 12 e-mail: regionalna@mbpradom.pl Kierownik – Dorota Ważyńska (Kierownik Działu Informacyjno – Bibliograficznego) Wypożyczalnia i Czytelnia Zbiorów Multimedialnych tel. 48 362 67 35 wew. 24 Kierownik – Maria Tuzimek e-mail: muzyczna@mbpradom.pl Wypożyczalnia Główna tel. 48 362 67 35 wew....

Utworzony: 2017-05-29 | Zmodyfikowany: 2019-02-07 09:26

19. Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw

Podstawowa działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu obejmuje gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych. Zasady i formy udostępniania zbiorów określają regulaminy, wprowadzone zarządzeniami dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Część zbiorów wypożyczana jest na zewnątrz. Zasady wypożyczania określa Regulamin wypożyczania książek, wprowadzony Zarządzeniem nr 4/2015 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu z dn...

Utworzony: 2017-06-19 | Zmodyfikowany: 2018-10-31 09:39

20. Cennik

Cennik usług płatnych

Usługi Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu, polegające na udostępnianiu i wypożyczaniu materiałów bibliotecznych, są ogólnodostępne i bezpłatne, z wyjątkiem opłat dodatkowych, wyszczególnionych w cenniku: Internet dostępny jest bezpłatnie za uszkodzenie sprzętu komputerowego lub oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik, jeśli jest niepełnoletni, jego rodzice lub prawni opiekunowie wypożyczanie książek – bezpłatne przetrzymanie książek &nd...

Utworzony: 2017-05-22 | Zmodyfikowany: 2018-07-30 08:09