główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Statut i uchwały

Statut i uchwały

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu został nadany uchwałą Nr 419/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 października 2012 roku w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu. Zmiana statutu nastąpiła w oparciu o znowelizowaną ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Statut W związku ze zmianami sieci filii bibliotecznych na terenie miasta Radomia st...

Utworzony: 2017-05-22 | Zmodyfikowany: 2017-10-02 09:45

2. Godziny pracy

Godziny pracy

Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu (budynek główny przy ulicy Piłsudskiego 12) jest otwarta dla czytelników w dniach: poniedziałek - piątek: 9:00 - 19:00 sobota: 9:00 - 15:00 niedziela – nieczynna W okresie letnich wakacji, od 1 lipca do 31 sierpnia, biblioteka jest otwarta dla czytelników w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach: 9:00- 17:00, natomiast w sobotę i niedzielę jest zamknięta. Pracownicy administracji, księgowości i działów m...

Utworzony: 2017-05-19 | Zmodyfikowany: 2017-09-14 10:05

3. Kontrole

Protokół z kontroli sprawozdania finansowego za 2016 r.

Protokół z kontroli

Utworzony: 2017-08-08 | Zmodyfikowany: 2017-08-10 10:01

4. Redakcja biuletynu

Zespół Redakcyjno-Administracyjny BIP

Agata Morgan – kierownik zespołu e-mail: agata.morgan@mbpradom.pl tel. 48 362 67 35 w. 19 Michał Krok – administrator e-mail: it@mbpradom.pl tel. 48 36 267 35 w. 29 Joanna Ukleja – członek zespołu e-mail: bip@mbpradom.pl tel. 48 362 67 35 wew. 31 Zespół Redakcyjno-Administracyjny BIP został powołany Zarządzeniem nr 4 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu z dnia 28 marca 2017 r.

Utworzony: 2017-06-22 | Zmodyfikowany: 2017-06-23 09:09

5. Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

Biblioteka Główna ul. J. Piłsudskiego 12, 26-600 Radom tel. 48 362 67 35 oraz 48 362 77 51 fax 48 363 38 18 Dyrektor: 48 362 67 35 wew. 18 oraz 48 362 23 14 Zastępca Dyrektora: 48 362 67 35 wew. 19 Sekretariat: 48 362 67 35 wew. 11 Dział Administracji: 48 362 67 35 wew. 17 Dział Księgowości: 48 362 67 35 wew. 20 Dział Informatyki: 48 362 67 35 wew. 29 Portiernia: 48 362 67 35 wew. 13 Pokój kontroli: 48 362 67 35 wew. 27 Wypożyczalnia Główna: 48 362 67 35 wew. 14 Wypożyczalnia dla Dzieci: 48 3...

Utworzony: 2017-05-22 | Zmodyfikowany: 2017-06-20 15:00

6. Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw

Podstawowa działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu obejmuje gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych. Zasady i formy udostępniania zbiorów określają regulaminy, wprowadzone zarządzeniami dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Część zbiorów wypożyczana jest na zewnątrz. Zasady wypożyczania określa Regulamin wypożyczania książek, wprowadzony Zarządzeniem nr 4/2015 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu z dn...

Utworzony: 2017-06-19 | Zmodyfikowany: 2017-06-20 13:03

7. Strona Główna

Witamy na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publi...

Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu jest główną biblioteką miasta Radomia. Jej celem jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalnych poprzez zapewnienie mieszkańcom miasta dogodnego dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji. Link na stronę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu: Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

Utworzony: 2017-05-19 | Zmodyfikowany: 2017-06-14 14:55

8. Wypis z Rejestru Instytucji Kultury

Wypis z Rejestru Instytucji Kultury

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu jest zarejestrowana od dnia 1 września 1999 r. w Rejestrze Instytucji Kultury, prowadzonym przez Gminę Miasta Radomia, pod numerem 9. Rejestr Instytucji Kultury

Utworzony: 2017-05-30 | Zmodyfikowany: 2017-05-30 12:23

9. Zaświadczenie o numerze REGON

Zaświadczenie o numerze REGON

Numer REGON Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu 000592590 Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym Regon

Utworzony: 2017-05-30 | Zmodyfikowany: 2017-05-30 12:16

10. NIP

NIP

Decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu. W 1999 roku, po reformie samorządowej, biblioteka wojewódzka przekształcona została w Miejską Bibliotekę Publiczną im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu, przy niezmienionym numerze NIP – 948-10-52-474. Decyzja w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej

Utworzony: 2017-05-30 | Zmodyfikowany: 2017-05-30 12:10

11. Organy zarządzające

Organy zarządzające

♦ Zgodnie z § 10 statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz. Dyrektora powołuje w trybie konkursowym Prezydent Miasta Radomia oraz odwołuje w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Funkcje i kompetencje dyrektora określa § 10 statutu Biblioteki oraz § 4 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w...

Utworzony: 2017-05-26 | Zmodyfikowany: 2017-05-30 11:46

12. Agendy udostępniające zbiory biblioteczne

Agendy udostępniające zbiory biblioteczne

Czytelnia Ogólna tel. 48 362 67 35 wew. 26 Czytelnia Czasopism tel. 48 362 67 35 wew. 25 e-mail: czytelnia@mbpradom.pl Kierownik – Ewa Linek Czytelnia Regionalna tel. 48 362 67 35 wew. 12 e-mail: regionalna@mbpradom.pl Kierownik – Maria Kaczmarska (Kierownik Działu Informacyjno – Bibliograficznego) Wypożyczalnia i Czytelnia Zbiorów Multimedialnych tel. 48 362 67 35 wew. 24 Kierownik – Krzysztof Majerczyk e-mail: muzyczna@mbpradom.pl Wypożyczalnia Główna tel. 48 362 67 ...

Utworzony: 2017-05-29 | Zmodyfikowany: 2017-05-30 11:46

13. Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

GŁÓWNY KSIĘGOWY Beata Sułkowska tel. 48 362 67 35 wew. 20 e-mail: ksiegowosc@mbpradom.pl

Utworzony: 2017-05-26 | Zmodyfikowany: 2017-05-30 11:40

14. Zastępca Dyrektora

ZASTĘPCA DYREKTORA

Agata Morgan tel. 48 36 267 35 wew. 19 fax 48 36 338 18 e-mail: agata.morgan@mbpradom.pl

Utworzony: 2017-05-26 | Zmodyfikowany: 2017-05-30 11:38

15. Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny został nadany Zarządzeniem nr 2/2016 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu z dnia 11 stycznia 2016 r., po uprzednim uzgodnieniu z Zakładową Organizacją Związkową i po zaopiniowaniu przez Prezydenta Miasta Radomia Regulamin organizacyjny Struktura organizacyjna

Utworzony: 2017-05-26 | Zmodyfikowany: 2017-05-29 09:40

16. Filia nr 16 ul. Barycka 2

Filia nr 16

Radom ul. Barycka 2 Osiedle Południe tel. 48 360 51 95 e-mail: filia16@mbpradom.pl Kierownik: Kinga Olbromska-Miłosz

Utworzony: 2017-05-29 | Zmodyfikowany: 2017-05-29 08:33

17. Filia nr 12 ul. Pośrednia 29

Filia nr 12

Radom ul. Pośrednia 29 Osiedle Wośniki tel. 48 334 36 50 e-mail: filia12@mbpradom.pl Kierownik: Jadwiga Kieloch

Utworzony: 2017-05-29 | Zmodyfikowany: 2017-05-29 08:32

18. Filia nr 15 ul. Wyścigowa 12

Filia nr 15

Radom ul. Wyścigowa 12 Osiedle Prędocinek tel. 48 360 28 68 e-mail: filia15@mbpradom.pl Kierownik: Elżbieta Grajzer

Utworzony: 2017-05-29 | Zmodyfikowany: 2017-05-29 08:32

19. Filia nr 9 ul. Sucha 2

Filia nr 9

Radom, ul. Sucha 2 Osiedle Borki tel. 48 331 57 03 e-mail: filia9@mbpradom.pl Kierownik: Irena Majchrzak

Utworzony: 2017-05-29 | Zmodyfikowany: 2017-05-29 08:31

20. Filia nr 10 ul. Żeromskiego 116

Filia nr 10

Radom ul. Żeromskiego 116 Śródmieście tel. 48 362 84 24 mail: filia10@mbpradom.pl Kierownik: Anna Chruślak

Utworzony: 2017-05-29 | Zmodyfikowany: 2017-05-29 08:31