główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Redakcja biuletynu

Zespół Redakcyjno-Administracyjny BIP

Agata Morgan – kierownik zespołu e-mail: agata.morgan@mbpradom.pl tel. 48 362 67 35 w. 19 Michał Krok – administrator e-mail: it@mbpradom.pl tel. 48 36 267 35 w. 29 Martyna Sobańska – członek zespołu e-mail: bip@mbpradom.pl tel. 48 362 67 35 wew. 21 Zespół Redakcyjno-Administracyjny BIP został powołany Zarządzeniem nr 4 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu z dnia 28 marca 2017 r. Do niniejszego zarządzania wydano Aneks nr 1/2019 z dnia 8.02.2019 r.

Utworzony: 2017-06-22 | Zmodyfikowany: 2019-02-08 13:25

2. Kontrole

Protokół z kontroli sprawozdania finansowego za 2016 r.

Protokół z kontroli

Utworzony: 2017-08-08 | Zmodyfikowany: 2019-02-07 09:41

3. Filia nr 16 ul. Barycka 2

Filia nr 16

Radom ul. Barycka 2 Osiedle Południe tel. 48 360 51 95 e-mail: filia16@mbpradom.pl Kierownik: Kinga Olbromska-Miłosz

Utworzony: 2017-05-29 | Zmodyfikowany: 2019-02-07 09:31

4. Filie nr 6 ul. Kusocińskiego 13

Filia nr 6

Radom ul. Kusocińskiego 13 Osiedle XV-lecia tel. 48 364 04 51, 48 360 72 77 e-mail: filia6@mbpradom.pl Kierownik: Krzysztof Majerczyk

Utworzony: 2017-05-29 | Zmodyfikowany: 2019-02-07 09:29

5. Filia nr 4 ul. Garbarska 82/86

Filia nr 4

Radom ul. Garbarska 82/86 Osiedle Zamłynie tel. 48 331 15 66 e-mail: filia4@mbpradom.pl Kierownik: Alicja Holender

Utworzony: 2017-05-29 | Zmodyfikowany: 2019-02-07 09:28

6. Działy biblioteki

Działy biblioteki

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Kierownik – Mariola Turek tel. 48 362 67 35 wew. 22 Dział Promocji Książki i Biblioteki Kierownik – Ilona Michalska-Masiarz tel. 48 362 67 35 wew. 21 Sekcja wydawnictw - tel. 48 362 67 35 wew. 28 Książka na telefon - tel. 48 362 87 88 Dział Informacyjno – Bibliograficzny Kierownik – Dorota Ważyńska tel. 48 362 67 35 wew. 16 Sekcja Radomskiej Biblioteki Cyfrowej Kierownik – Michał Iwańczyk tel. 48 362 67 35 wew. 31 Dział Ins...

Utworzony: 2017-05-29 | Zmodyfikowany: 2019-02-07 09:27

7. Agendy udostępniające zbiory biblioteczne

Agendy udostępniające zbiory biblioteczne

Czytelnia Ogólna tel. 48 362 67 35 wew. 26 Czytelnia Czasopism tel. 48 362 67 35 wew. 25 e-mail: czytelnia@mbpradom.pl Kierownik – Ewa Linek Czytelnia Regionalna tel. 48 362 67 35 wew. 12 e-mail: regionalna@mbpradom.pl Kierownik – Dorota Ważyńska (Kierownik Działu Informacyjno – Bibliograficznego) Wypożyczalnia i Czytelnia Zbiorów Multimedialnych tel. 48 362 67 35 wew. 24 Kierownik – Maria Tuzimek e-mail: muzyczna@mbpradom.pl Wypożyczalnia Główna tel. 48 362 67 35 wew....

Utworzony: 2017-05-29 | Zmodyfikowany: 2019-02-07 09:26

8. Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw

Podstawowa działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu obejmuje gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych. Zasady i formy udostępniania zbiorów określają regulaminy, wprowadzone zarządzeniami dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Część zbiorów wypożyczana jest na zewnątrz. Zasady wypożyczania określa Regulamin wypożyczania książek, wprowadzony Zarządzeniem nr 4/2015 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu z dn...

Utworzony: 2017-06-19 | Zmodyfikowany: 2018-10-31 09:39

9. Cennik

Cennik usług płatnych

Usługi Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu, polegające na udostępnianiu i wypożyczaniu materiałów bibliotecznych, są ogólnodostępne i bezpłatne, z wyjątkiem opłat dodatkowych, wyszczególnionych w cenniku: Internet dostępny jest bezpłatnie za uszkodzenie sprzętu komputerowego lub oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik, jeśli jest niepełnoletni, jego rodzice lub prawni opiekunowie wypożyczanie książek – bezpłatne przetrzymanie książek &nd...

Utworzony: 2017-05-22 | Zmodyfikowany: 2018-07-30 08:09

10. Kontrole

Protokół kontroli wybranych zagadnień gospodarki finansowej za okres 12 miesięcy 20...

Protokół z kontroli

Utworzony: 2018-07-20 | Zmodyfikowany: 2018-07-20 08:22

11. Kontrole

Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Protokół kontroli

Utworzony: 2018-07-19 | Zmodyfikowany: 2018-07-19 08:00

12. Kontrole

Protokół z kontroli sprawozdania finansowego za 2015 r.

Protokół z kontroli

Utworzony: 2018-07-19 | Zmodyfikowany: 2018-07-19 07:56

13. Kontrole

Protokół z kontroli sprawozdania finansowego za 2014 r.

Protokół z kontroli

Utworzony: 2018-05-21 | Zmodyfikowany: 2018-05-21 10:12

14. Majątek biblioteki

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2017 r.

Stan majątku MBP w Radomiu na dzień 08.02.2018 r.

Utworzony: 2018-05-21 | Zmodyfikowany: 2018-05-21 09:50

15. Majątek biblioteki

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2015 r.

Stan majątku MBP w Radomiu na dzień 05.02.2016 r.

Utworzony: 2018-05-18 | Zmodyfikowany: 2018-05-18 14:11

16. Majątek biblioteki

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2016 r.

Stan majątku MBP w Radomiu na dzień 06.02.2017 r.

Utworzony: 2018-05-18 | Zmodyfikowany: 2018-05-18 14:06

17. Kontrole

Protokół z kontroli sprawozdania finansowego za 2017 r.

Protokół z kontroli

Utworzony: 2018-05-17 | Zmodyfikowany: 2018-05-17 08:31

18. Statut i uchwały

Statut i uchwały

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu został nadany uchwałą Nr 419/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 października 2012 roku w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu. Zmiana statutu nastąpiła w oparciu o znowelizowaną ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Statut W związku ze zmianami sieci filii bibliotecznych na terenie miasta Radomia st...

Utworzony: 2017-05-22 | Zmodyfikowany: 2017-10-02 09:45

19. Godziny pracy

Godziny pracy

Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu (budynek główny przy ulicy Piłsudskiego 12) jest otwarta dla czytelników w dniach: poniedziałek - piątek: 9:00 - 19:00 sobota: 9:00 - 15:00 niedziela – nieczynna W okresie letnich wakacji, od 1 lipca do 31 sierpnia, biblioteka jest otwarta dla czytelników w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach: 9:00- 17:00, natomiast w sobotę i niedzielę jest zamknięta. Pracownicy administracji, księgowości i działów m...

Utworzony: 2017-05-19 | Zmodyfikowany: 2017-09-14 10:05

20. Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

Biblioteka Główna ul. J. Piłsudskiego 12, 26-600 Radom tel. 48 362 67 35 oraz 48 362 77 51 fax 48 363 38 18 Dyrektor: 48 362 67 35 wew. 18 oraz 48 362 23 14 Zastępca Dyrektora: 48 362 67 35 wew. 19 Sekretariat: 48 362 67 35 wew. 11 Dział Administracji: 48 362 67 35 wew. 17 Dział Księgowości: 48 362 67 35 wew. 20 Dział Informatyki: 48 362 67 35 wew. 29 Portiernia: 48 362 67 35 wew. 13 Pokój kontroli: 48 362 67 35 wew. 27 Wypożyczalnia Główna: 48 362 67 35 wew. 14 Wypożyczalnia dla Dzieci: 48 3...

Utworzony: 2017-05-22 | Zmodyfikowany: 2017-06-20 15:00