główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN9858
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ2627
Odwiedziny Poszczególnych Działów
DANE OGÓLNE
   Strona Główna 2627
   Dane teleadresowe 410
   Godziny pracy 283
   Status prawny 225
   Statut i uchwały 258
   Przedmiot działalności 185
   Cennik 254
   Majątek biblioteki 254
   Skargi i wnioski 154
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
   Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje 260
     Organy zarządzające 204
    ›    Dyrektor 216
    ›    Zastępca Dyrektora 189
    ›    Główny Księgowy 173
   Organy doradcze 189
   Regulamin organizacyjny 274
   Działy Biblioteki 198
     Działy biblioteki 108
     Agendy udostępniające zbiory biblioteczne 102
   Filie Biblioteczne 199
     Filia nr 1 ul. Osiedlowa 9 282
     Filia nr 2 ul. Zientarskiego 1a 169
     Filia nr 3 ul. Królewska 5 96
     Filia nr 4 ul. Garbarska 82/86 105
     Filie nr 6 ul. Kusocińskiego 13 122
     Filia nr 7 ul. Młodzianowska 9 112
     Filia nr 9 ul. Sucha 2 140
     Filia nr 10 ul. Żeromskiego 116 105
     Filia nr 12 ul. Pośrednia 29 103
     Filia nr 15 ul. Wyścigowa 12 86
     Filia nr 16 ul. Barycka 2 110
DOKUMENTY
   NIP 246
   Zaświadczenie o numerze REGON 185
   Wypis z Rejestru Instytucji Kultury 198
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
   Sposoby załatwiania spraw 232
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
PRZETARGI
KONTROLE
   Kontrole 188
PONOWNE WYKORZYSTANIE
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIULETYNIE
   Elektroniczna skrzynka podawcza 130
INNE
   Statystyka zbiorcza 117
   E-PUAP 116
   Redakcja biuletynu 201