główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN11464
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ3067
Odwiedziny Poszczególnych Działów
DANE OGÓLNE
   Strona Główna 3067
   Dane teleadresowe 449
   Godziny pracy 323
   Status prawny 255
   Statut i uchwały 288
   Przedmiot działalności 248
   Cennik 351
   Majątek biblioteki 284
   Skargi i wnioski 175
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
   Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje 293
     Organy zarządzające 228
    ›    Dyrektor 267
    ›    Zastępca Dyrektora 213
    ›    Główny Księgowy 190
   Organy doradcze 211
   Regulamin organizacyjny 298
   Działy Biblioteki 216
     Działy biblioteki 123
     Agendy udostępniające zbiory biblioteczne 113
   Filie Biblioteczne 217
     Filia nr 1 ul. Osiedlowa 9 361
     Filia nr 2 ul. Zientarskiego 1a 197
     Filia nr 3 ul. Królewska 5 113
     Filia nr 4 ul. Garbarska 82/86 118
     Filie nr 6 ul. Kusocińskiego 13 156
     Filia nr 7 ul. Młodzianowska 9 134
     Filia nr 9 ul. Sucha 2 157
     Filia nr 10 ul. Żeromskiego 116 120
     Filia nr 12 ul. Pośrednia 29 119
     Filia nr 15 ul. Wyścigowa 12 93
     Filia nr 16 ul. Barycka 2 143
DOKUMENTY
   NIP 310
   Zaświadczenie o numerze REGON 208
   Wypis z Rejestru Instytucji Kultury 218
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
   Sposoby załatwiania spraw 294
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
PRZETARGI
KONTROLE
   Kontrole 238
PONOWNE WYKORZYSTANIE
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIULETYNIE
   Elektroniczna skrzynka podawcza 144
INNE
   Statystyka zbiorcza 130
   E-PUAP 129
   Redakcja biuletynu 220