główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN27182
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ7371
Odwiedziny Poszczególnych Działów
DANE OGÓLNE
   Strona Główna 7371
   Dane teleadresowe 792
   Godziny pracy 798
   Status prawny 793
   Statut i uchwały 579
   Przedmiot działalności 453
   Cennik 1191
   Majątek biblioteki 684
   Skargi i wnioski 384
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
   Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje 544
     Organy zarządzające 364
    ›    Dyrektor 469
    ›    Zastępca Dyrektora 333
    ›    Główny Księgowy 312
   Organy doradcze 377
   Regulamin organizacyjny 586
   Działy Biblioteki 391
     Działy biblioteki 228
     Agendy udostępniające zbiory biblioteczne 191
   Filie Biblioteczne 369
     Filia nr 1 ul. Osiedlowa 9 838
     Filia nr 2 ul. Zientarskiego 1a 448
     Filia nr 3 ul. Królewska 5 375
     Filia nr 4 ul. Garbarska 82/86 355
     Filie nr 6 ul. Kusocińskiego 13 654
     Filia nr 7 ul. Młodzianowska 9 308
     Filia nr 9 ul. Sucha 2 335
     Filia nr 10 ul. Żeromskiego 116 303
     Filia nr 12 ul. Pośrednia 29 242
     Filia nr 15 ul. Wyścigowa 12 216
     Filia nr 16 ul. Barycka 2 486
DOKUMENTY
   NIP 983
   Zaświadczenie o numerze REGON 359
   Wypis z Rejestru Instytucji Kultury 379
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
   Sposoby załatwiania spraw 543
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
   Rejestry, ewidencje i archiwa 114
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 31
PRZETARGI
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 518
KONTROLE
   Kontrole 611
PONOWNE WYKORZYSTANIE
   Ponowne wykorzystanie informacji 155
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIULETYNIE
   Elektroniczna skrzynka podawcza 377
OFERTY PRACY
   Oferta pracy 306
INNE
   Statystyka zbiorcza 296
   E-PUAP 278
   Redakcja biuletynu 410