główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN6096
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ1819
Odwiedziny Poszczególnych Działów
DANE OGÓLNE
   Strona Główna 1819
   Dane teleadresowe 290
   Godziny pracy 168
   Status prawny 155
   Statut i uchwały 156
   Przedmiot działalności 117
   Cennik 138
   Majątek biblioteki 135
   Skargi i wnioski 97
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
   Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje 181
     Organy zarządzające 149
    ›    Dyrektor 127
    ›    Zastępca Dyrektora 103
    ›    Główny Księgowy 89
   Organy doradcze 124
   Regulamin organizacyjny 163
   Działy Biblioteki 132
     Działy biblioteki 58
     Agendy udostępniające zbiory biblioteczne 59
   Filie Biblioteczne 143
     Filia nr 1 ul. Osiedlowa 9 151
     Filia nr 2 ul. Zientarskiego 1a 116
     Filia nr 3 ul. Królewska 5 49
     Filia nr 4 ul. Garbarska 82/86 52
     Filie nr 6 ul. Kusocińskiego 13 49
     Filia nr 7 ul. Młodzianowska 9 66
     Filia nr 9 ul. Sucha 2 85
     Filia nr 10 ul. Żeromskiego 116 60
     Filia nr 12 ul. Pośrednia 29 61
     Filia nr 15 ul. Wyścigowa 12 46
     Filia nr 16 ul. Barycka 2 61
DOKUMENTY
   NIP 106
   Zaświadczenie o numerze REGON 97
   Wypis z Rejestru Instytucji Kultury 105
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
   Sposoby załatwiania spraw 138
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
PRZETARGI
KONTROLE
   Kontrole 66
PONOWNE WYKORZYSTANIE
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIULETYNIE
   Elektroniczna skrzynka podawcza 77
INNE
   Statystyka zbiorcza 71
   E-PUAP 67
   Redakcja biuletynu 117