główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN14223
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ3884
Odwiedziny Poszczególnych Działów
DANE OGÓLNE
   Strona Główna 3884
   Dane teleadresowe 496
   Godziny pracy 402
   Status prawny 340
   Statut i uchwały 336
   Przedmiot działalności 281
   Cennik 534
   Majątek biblioteki 328
   Skargi i wnioski 233
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
   Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje 335
     Organy zarządzające 246
    ›    Dyrektor 312
    ›    Zastępca Dyrektora 231
    ›    Główny Księgowy 212
   Organy doradcze 229
   Regulamin organizacyjny 341
   Działy Biblioteki 242
     Działy biblioteki 145
     Agendy udostępniające zbiory biblioteczne 123
   Filie Biblioteczne 244
     Filia nr 1 ul. Osiedlowa 9 528
     Filia nr 2 ul. Zientarskiego 1a 240
     Filia nr 3 ul. Królewska 5 166
     Filia nr 4 ul. Garbarska 82/86 157
     Filie nr 6 ul. Kusocińskiego 13 335
     Filia nr 7 ul. Młodzianowska 9 194
     Filia nr 9 ul. Sucha 2 216
     Filia nr 10 ul. Żeromskiego 116 148
     Filia nr 12 ul. Pośrednia 29 146
     Filia nr 15 ul. Wyścigowa 12 126
     Filia nr 16 ul. Barycka 2 264
DOKUMENTY
   NIP 346
   Zaświadczenie o numerze REGON 247
   Wypis z Rejestru Instytucji Kultury 250
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
   Sposoby załatwiania spraw 334
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
PRZETARGI
KONTROLE
   Kontrole 271
PONOWNE WYKORZYSTANIE
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIULETYNIE
   Elektroniczna skrzynka podawcza 165
INNE
   Statystyka zbiorcza 144
   E-PUAP 154
   Redakcja biuletynu 245