główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN29878
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ8020
Odwiedziny Poszczególnych Działów
DANE OGÓLNE
   Strona Główna 8020
   Dane teleadresowe 823
   Godziny pracy 891
   Status prawny 840
   Statut i uchwały 620
   Przedmiot działalności 489
   Cennik 1341
   Majątek biblioteki 740
   Skargi i wnioski 405
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
   Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje 574
     Organy zarządzające 391
    ›    Dyrektor 503
    ›    Zastępca Dyrektora 354
    ›    Główny Księgowy 339
   Organy doradcze 405
   Regulamin organizacyjny 646
   Działy Biblioteki 410
     Działy biblioteki 239
     Agendy udostępniające zbiory biblioteczne 200
   Filie Biblioteczne 424
     Filia nr 1 ul. Osiedlowa 9 888
     Filia nr 2 ul. Zientarskiego 1a 487
     Filia nr 3 ul. Królewska 5 438
     Filia nr 4 ul. Garbarska 82/86 411
     Filie nr 6 ul. Kusocińskiego 13 705
     Filia nr 7 ul. Młodzianowska 9 337
     Filia nr 9 ul. Sucha 2 360
     Filia nr 10 ul. Żeromskiego 116 340
     Filia nr 12 ul. Pośrednia 29 275
     Filia nr 15 ul. Wyścigowa 12 243
     Filia nr 16 ul. Barycka 2 524
DOKUMENTY
   NIP 1030
   Zaświadczenie o numerze REGON 385
   Wypis z Rejestru Instytucji Kultury 394
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
   Sposoby załatwiania spraw 567
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
   Rejestry, ewidencje i archiwa 147
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 77
PRZETARGI
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 579
KONTROLE
   Kontrole 667
PONOWNE WYKORZYSTANIE
   Ponowne wykorzystanie informacji 179
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIULETYNIE
   Elektroniczna skrzynka podawcza 406
OFERTY PRACY
   Oferta pracy 675
INNE
   Statystyka zbiorcza 317
   E-PUAP 295
   Redakcja biuletynu 445