główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN20254
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ5459
Odwiedziny Poszczególnych Działów
DANE OGÓLNE
   Strona Główna 5459
   Dane teleadresowe 625
   Godziny pracy 631
   Status prawny 590
   Statut i uchwały 462
   Przedmiot działalności 371
   Cennik 839
   Majątek biblioteki 516
   Skargi i wnioski 310
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
   Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje 449
     Organy zarządzające 292
    ›    Dyrektor 387
    ›    Zastępca Dyrektora 275
    ›    Główny Księgowy 255
   Organy doradcze 302
   Regulamin organizacyjny 453
   Działy Biblioteki 309
     Działy biblioteki 185
     Agendy udostępniające zbiory biblioteczne 153
   Filie Biblioteczne 303
     Filia nr 1 ul. Osiedlowa 9 664
     Filia nr 2 ul. Zientarskiego 1a 330
     Filia nr 3 ul. Królewska 5 215
     Filia nr 4 ul. Garbarska 82/86 272
     Filie nr 6 ul. Kusocińskiego 13 530
     Filia nr 7 ul. Młodzianowska 9 239
     Filia nr 9 ul. Sucha 2 263
     Filia nr 10 ul. Żeromskiego 116 196
     Filia nr 12 ul. Pośrednia 29 175
     Filia nr 15 ul. Wyścigowa 12 159
     Filia nr 16 ul. Barycka 2 355
DOKUMENTY
   NIP 736
   Zaświadczenie o numerze REGON 310
   Wypis z Rejestru Instytucji Kultury 319
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
   Sposoby załatwiania spraw 476
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
   Rejestry, ewidencje i archiwa 41
   RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 94
PRZETARGI
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 170
KONTROLE
   Kontrole 418
PONOWNE WYKORZYSTANIE
   Ponowne wykorzystanie informacji 51
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIULETYNIE
   Elektroniczna skrzynka podawcza 270
INNE
   Statystyka zbiorcza 215
   E-PUAP 209
   Redakcja biuletynu 328