główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN22980
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ6229
Odwiedziny Poszczególnych Działów
DANE OGÓLNE
   Strona Główna 6229
   Dane teleadresowe 707
   Godziny pracy 698
   Status prawny 656
   Statut i uchwały 512
   Przedmiot działalności 407
   Cennik 956
   Majątek biblioteki 576
   Skargi i wnioski 347
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
   Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje 488
     Organy zarządzające 319
    ›    Dyrektor 413
    ›    Zastępca Dyrektora 299
    ›    Główny Księgowy 276
   Organy doradcze 335
   Regulamin organizacyjny 510
   Działy Biblioteki 342
     Działy biblioteki 204
     Agendy udostępniające zbiory biblioteczne 176
   Filie Biblioteczne 333
     Filia nr 1 ul. Osiedlowa 9 706
     Filia nr 2 ul. Zientarskiego 1a 367
     Filia nr 3 ul. Królewska 5 230
     Filia nr 4 ul. Garbarska 82/86 299
     Filie nr 6 ul. Kusocińskiego 13 584
     Filia nr 7 ul. Młodzianowska 9 253
     Filia nr 9 ul. Sucha 2 281
     Filia nr 10 ul. Żeromskiego 116 243
     Filia nr 12 ul. Pośrednia 29 195
     Filia nr 15 ul. Wyścigowa 12 180
     Filia nr 16 ul. Barycka 2 417
DOKUMENTY
   NIP 792
   Zaświadczenie o numerze REGON 333
   Wypis z Rejestru Instytucji Kultury 339
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
   Sposoby załatwiania spraw 510
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
   Rejestry, ewidencje i archiwa 65
   RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 140
PRZETARGI
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 416
KONTROLE
   Kontrole 516
PONOWNE WYKORZYSTANIE
   Ponowne wykorzystanie informacji 104
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIULETYNIE
   Elektroniczna skrzynka podawcza 323
INNE
   Statystyka zbiorcza 241
   E-PUAP 251
   Redakcja biuletynu 359