główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN12999
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ3485
Odwiedziny Poszczególnych Działów
DANE OGÓLNE
   Strona Główna 3485
   Dane teleadresowe 470
   Godziny pracy 366
   Status prawny 317
   Statut i uchwały 308
   Przedmiot działalności 261
   Cennik 461
   Majątek biblioteki 299
   Skargi i wnioski 218
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
   Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje 308
     Organy zarządzające 237
    ›    Dyrektor 296
    ›    Zastępca Dyrektora 221
    ›    Główny Księgowy 197
   Organy doradcze 218
   Regulamin organizacyjny 314
   Działy Biblioteki 230
     Działy biblioteki 133
     Agendy udostępniające zbiory biblioteczne 115
   Filie Biblioteczne 230
     Filia nr 1 ul. Osiedlowa 9 482
     Filia nr 2 ul. Zientarskiego 1a 215
     Filia nr 3 ul. Królewska 5 153
     Filia nr 4 ul. Garbarska 82/86 139
     Filie nr 6 ul. Kusocińskiego 13 280
     Filia nr 7 ul. Młodzianowska 9 181
     Filia nr 9 ul. Sucha 2 197
     Filia nr 10 ul. Żeromskiego 116 133
     Filia nr 12 ul. Pośrednia 29 135
     Filia nr 15 ul. Wyścigowa 12 117
     Filia nr 16 ul. Barycka 2 235
DOKUMENTY
   NIP 323
   Zaświadczenie o numerze REGON 226
   Wypis z Rejestru Instytucji Kultury 230
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
   Sposoby załatwiania spraw 312
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
PRZETARGI
KONTROLE
   Kontrole 251
PONOWNE WYKORZYSTANIE
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIULETYNIE
   Elektroniczna skrzynka podawcza 153
INNE
   Statystyka zbiorcza 136
   E-PUAP 136
   Redakcja biuletynu 228