główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN17628
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ4830
Odwiedziny Poszczególnych Działów
DANE OGÓLNE
   Strona Główna 4830
   Dane teleadresowe 584
   Godziny pracy 532
   Status prawny 528
   Statut i uchwały 410
   Przedmiot działalności 328
   Cennik 714
   Majątek biblioteki 427
   Skargi i wnioski 279
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
   Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje 399
     Organy zarządzające 275
    ›    Dyrektor 358
    ›    Zastępca Dyrektora 253
    ›    Główny Księgowy 238
   Organy doradcze 262
   Regulamin organizacyjny 415
   Działy Biblioteki 284
     Działy biblioteki 169
     Agendy udostępniające zbiory biblioteczne 146
   Filie Biblioteczne 279
     Filia nr 1 ul. Osiedlowa 9 632
     Filia nr 2 ul. Zientarskiego 1a 309
     Filia nr 3 ul. Królewska 5 200
     Filia nr 4 ul. Garbarska 82/86 253
     Filie nr 6 ul. Kusocińskiego 13 466
     Filia nr 7 ul. Młodzianowska 9 224
     Filia nr 9 ul. Sucha 2 246
     Filia nr 10 ul. Żeromskiego 116 180
     Filia nr 12 ul. Pośrednia 29 165
     Filia nr 15 ul. Wyścigowa 12 152
     Filia nr 16 ul. Barycka 2 328
DOKUMENTY
   NIP 529
   Zaświadczenie o numerze REGON 276
   Wypis z Rejestru Instytucji Kultury 298
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
   Sposoby załatwiania spraw 430
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
PRZETARGI
KONTROLE
   Kontrole 329
PONOWNE WYKORZYSTANIE
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIULETYNIE
   Elektroniczna skrzynka podawcza 209
INNE
   Statystyka zbiorcza 176
   E-PUAP 171
   Redakcja biuletynu 292