główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN33375
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ9035
Odwiedziny Poszczególnych Działów
DANE OGÓLNE
   Strona Główna 9035
   Dane teleadresowe 875
   Godziny pracy 959
   Status prawny 916
   Statut i uchwały 680
   Przedmiot działalności 536
   Cennik 1479
   Majątek biblioteki 817
   Skargi i wnioski 441
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
   Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje 633
     Organy zarządzające 418
    ›    Dyrektor 534
    ›    Zastępca Dyrektora 383
    ›    Główny Księgowy 378
   Organy doradcze 451
   Regulamin organizacyjny 713
   Działy Biblioteki 460
     Działy biblioteki 258
     Agendy udostępniające zbiory biblioteczne 213
   Filie Biblioteczne 464
     Filia nr 1 ul. Osiedlowa 9 936
     Filia nr 2 ul. Zientarskiego 1a 541
     Filia nr 3 ul. Królewska 5 467
     Filia nr 4 ul. Garbarska 82/86 440
     Filie nr 6 ul. Kusocińskiego 13 765
     Filia nr 7 ul. Młodzianowska 9 371
     Filia nr 9 ul. Sucha 2 384
     Filia nr 10 ul. Żeromskiego 116 375
     Filia nr 12 ul. Pośrednia 29 306
     Filia nr 15 ul. Wyścigowa 12 260
     Filia nr 16 ul. Barycka 2 598
DOKUMENTY
   NIP 1256
   Zaświadczenie o numerze REGON 425
   Wypis z Rejestru Instytucji Kultury 436
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
   Sposoby załatwiania spraw 620
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
   Rejestry, ewidencje i archiwa 199
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 133
PRZETARGI
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 681
KONTROLE
   Kontrole 757
PONOWNE WYKORZYSTANIE
   Ponowne wykorzystanie informacji 223
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIULETYNIE
   Elektroniczna skrzynka podawcza 460
OFERTY PRACY
   Oferta pracy 849
INNE
   Statystyka zbiorcza 352
   E-PUAP 338
   Redakcja biuletynu 507