główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN25189
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ6781
Odwiedziny Poszczególnych Działów
DANE OGÓLNE
   Strona Główna 6781
   Dane teleadresowe 743
   Godziny pracy 742
   Status prawny 750
   Statut i uchwały 544
   Przedmiot działalności 428
   Cennik 1117
   Majątek biblioteki 622
   Skargi i wnioski 367
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
   Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje 513
     Organy zarządzające 337
    ›    Dyrektor 439
    ›    Zastępca Dyrektora 317
    ›    Główny Księgowy 296
   Organy doradcze 360
   Regulamin organizacyjny 548
   Działy Biblioteki 371
     Działy biblioteki 221
     Agendy udostępniające zbiory biblioteczne 186
   Filie Biblioteczne 352
     Filia nr 1 ul. Osiedlowa 9 751
     Filia nr 2 ul. Zientarskiego 1a 413
     Filia nr 3 ul. Królewska 5 259
     Filia nr 4 ul. Garbarska 82/86 334
     Filie nr 6 ul. Kusocińskiego 13 627
     Filia nr 7 ul. Młodzianowska 9 278
     Filia nr 9 ul. Sucha 2 311
     Filia nr 10 ul. Żeromskiego 116 280
     Filia nr 12 ul. Pośrednia 29 222
     Filia nr 15 ul. Wyścigowa 12 200
     Filia nr 16 ul. Barycka 2 456
DOKUMENTY
   NIP 945
   Zaświadczenie o numerze REGON 350
   Wypis z Rejestru Instytucji Kultury 357
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
   Sposoby załatwiania spraw 533
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
   Rejestry, ewidencje i archiwa 92
   RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 179
PRZETARGI
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 478
KONTROLE
   Kontrole 564
PONOWNE WYKORZYSTANIE
   Ponowne wykorzystanie informacji 135
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIULETYNIE
   Elektroniczna skrzynka podawcza 358
OFERTY PRACY
   Oferta pracy 48
INNE
   Statystyka zbiorcza 277
   E-PUAP 268
   Redakcja biuletynu 387