główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN4257
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ1216
Odwiedziny Poszczególnych Działów
DANE OGÓLNE
   Strona Główna 1216
   Dane teleadresowe 213
   Godziny pracy 119
   Status prawny 112
   Statut i uchwały 102
   Przedmiot działalności 91
   Cennik 94
   Majątek biblioteki 99
   Skargi i wnioski 70
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
   Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje 131
     Organy zarządzające 124
    ›    Dyrektor 99
    ›    Zastępca Dyrektora 80
    ›    Główny Księgowy 67
   Organy doradcze 90
   Regulamin organizacyjny 117
   Działy Biblioteki 97
     Działy biblioteki 43
     Agendy udostępniające zbiory biblioteczne 45
   Filie Biblioteczne 115
     Filia nr 1 ul. Osiedlowa 9 76
     Filia nr 2 ul. Zientarskiego 1a 46
     Filia nr 3 ul. Królewska 5 37
     Filia nr 4 ul. Garbarska 82/86 39
     Filie nr 6 ul. Kusocińskiego 13 36
     Filia nr 7 ul. Młodzianowska 9 48
     Filia nr 9 ul. Sucha 2 59
     Filia nr 10 ul. Żeromskiego 116 47
     Filia nr 12 ul. Pośrednia 29 44
     Filia nr 15 ul. Wyścigowa 12 33
     Filia nr 16 ul. Barycka 2 45
DOKUMENTY
   NIP 71
   Zaświadczenie o numerze REGON 63
   Wypis z Rejestru Instytucji Kultury 71
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
   Sposoby załatwiania spraw 99
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
PRZETARGI
KONTROLE
   Kontrole 35
PONOWNE WYKORZYSTANIE
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIULETYNIE
   Elektroniczna skrzynka podawcza 48
INNE
   Statystyka zbiorcza 50
   E-PUAP 49
   Redakcja biuletynu 84