główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN15714
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ4335
Odwiedziny Poszczególnych Działów
DANE OGÓLNE
   Strona Główna 4335
   Dane teleadresowe 539
   Godziny pracy 468
   Status prawny 360
   Statut i uchwały 378
   Przedmiot działalności 302
   Cennik 630
   Majątek biblioteki 370
   Skargi i wnioski 250
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
   Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje 359
     Organy zarządzające 260
    ›    Dyrektor 338
    ›    Zastępca Dyrektora 243
    ›    Główny Księgowy 225
   Organy doradcze 242
   Regulamin organizacyjny 384
   Działy Biblioteki 260
     Działy biblioteki 153
     Agendy udostępniające zbiory biblioteczne 136
   Filie Biblioteczne 263
     Filia nr 1 ul. Osiedlowa 9 569
     Filia nr 2 ul. Zientarskiego 1a 267
     Filia nr 3 ul. Królewska 5 183
     Filia nr 4 ul. Garbarska 82/86 178
     Filie nr 6 ul. Kusocińskiego 13 388
     Filia nr 7 ul. Młodzianowska 9 207
     Filia nr 9 ul. Sucha 2 230
     Filia nr 10 ul. Żeromskiego 116 162
     Filia nr 12 ul. Pośrednia 29 155
     Filia nr 15 ul. Wyścigowa 12 141
     Filia nr 16 ul. Barycka 2 288
DOKUMENTY
   NIP 421
   Zaświadczenie o numerze REGON 263
   Wypis z Rejestru Instytucji Kultury 278
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
   Sposoby załatwiania spraw 357
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
PRZETARGI
KONTROLE
   Kontrole 303
PONOWNE WYKORZYSTANIE
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIULETYNIE
   Elektroniczna skrzynka podawcza 184
INNE
   Statystyka zbiorcza 166
   E-PUAP 159
   Redakcja biuletynu 267