główna zawartość
artykuł nr 1

Majątek Biblioteki

Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania. Głównym źródłem przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu jest dotacja przekazywana przez Organizatora; Gminę Miasta Radomia w oparciu o roczny plan finansowy

artykuł nr 2

Stan majątku MBP w Radomiu na dzień 31.12.2016 r.

Stan majątku MBP w Radomiu na dzień 31.12.2016 r.

 

- środki trwałe w tym:

budynki, urządzenia techniczne, środki transportu.

 

 

2 191 385, 04 złotych

 

- wartość księgozbioru mieszczącego się w budynku głównym i 11 filiach bibliotecznych:

 

4 036 614, 05 złotych

 

 

-wartość wyposażenia:

 

  711 608, 72 złotych

Załączniki:
Sprawozdanie finansowe za 2016 rok 4.000 KB
artykuł nr 3

Stan majątku MBP w Radomiu na dzień 31.12.2015 r.

Stan majątku MBP w Radomiu na dzień 31.12.2015 r.

 

- środki trwałe w tym:

budynki, urządzenia techniczne, środki transportu.

 

 

2 155 645, 54 złotych

 

- wartość księgozbioru mieszczącego się w budynku głównym i 14 filiach bibliotecznych:

 

3 812 526, 73 złotych

 

 

-wartość wyposażenia:

 

  653 080, 07 złotych

Załączniki:
Sprawozdanie finansowe za 2015 rok 4.000 KB