artykuł nr 1

Majątek Biblioteki

Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania. Głównym źródłem przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu jest dotacja przekazywana przez Organizatora; Gminę Miasta Radomia w oparciu o roczny plan finansowy

artykuł nr 2

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2023 r.

artykuł nr 3

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2022 r.

artykuł nr 4

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2021 r.

artykuł nr 5

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2020 r.