główna zawartość
artykuł nr 1

Protokół kontroli wybranych zagadnień gospodarki finansowej za okres 12 miesięcy2017r.

artykuł nr 2

Protokół z kontroli sprawozdania finansowego za 2017 r.

artykuł nr 3

Protokół z kontroli sprawozdania finansowego za 2016 r.

artykuł nr 4

Protokół z kontroli sprawozdania finansowego za 2015 r.

artykuł nr 5

Protokół z kontroli sprawozdania finansowego za 2014 r.

artykuł nr 6

Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach