artykuł nr 1

Protokół kontroli eksploatacji i zużycia energii elektrycznej

artykuł nr 2

Protokół z kontroli sprawozdania finansowego za 2019 r.

artykuł nr 3

Zalecenia pokontrolne Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków

artykuł nr 4

Protokół z kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami za 2018 r.

artykuł nr 5

Protokół kontroli wybranych zagadnień gospodarki finansowej za okres 12 miesięcy 2017 r.