artykuł nr 1

Protokół z kontroli sprawozdania finansowego za 2021 r.

artykuł nr 2

Protokół z kontroli sprawozdania finansowego za 2020 r.

artykuł nr 3

Protokół kontroli eksploatacji i zużycia energii elektrycznej

artykuł nr 4

Protokół z kontroli sprawozdania finansowego za 2019 r.

artykuł nr 5

Zalecenia pokontrolne Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków