Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Oferta pracy

Informatyk

Wymagania: • Wykształcenie wyższe informatyczne (licencjat) ewentualnie średnie techniczne informatyczne udokumentowane świadectwem ukończenia szkoły średniej; • Sprawne posługiwanie się systemem operacyjnym Windows (Windows Server 2016, 7, 10); • Znajomość systemu operacyjnego Linux; • Obsługa urządzeń sieciowych i zabezpieczenie sieci komputerowej (LAN/WAN/WiFi); • Znajomość budowy, zasad działania oraz diagnozowania usterek w sieciach LAN; • Znajomość zasad dz...

Utworzony: 2021-03-10 | Zmodyfikowany: 2021-06-08 09:23

2. Oferta pracy

Kierownik Działu Promocji Książki i Biblioteki

Do głównych zadań Działu Promocji Książki i Biblioteki należy: • inicjowanie nowatorskich form promocji czytelnictwa, • planowanie i prowadzenie kampanii promocyjnych oraz wydarzeń kulturalnych, • obsługa strony internetowej instytucji i mediów społecznościowych, • nadzór nad realizacją i wynikami kampanii promocyjnych, • bieżąca komunikacja pomiędzy działami/filiami instytucji, • popularyzacja książki i czytelnictwa, a w szczególności upowszechnianie dorobku lit...

Utworzony: 2021-03-10 | Zmodyfikowany: 2021-06-08 09:22

3. Zarządzenia

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 11/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu

Utworzony: 2021-06-02 | Zmodyfikowany: 2021-06-07 14:36

4. Platforma Zakupowa

Platforma Zakupowa

Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymuszają od 18.10.2018 r. elektronizację zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych). Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej pou...

Utworzony: 2021-05-27 | Zmodyfikowany: 2021-05-27 09:46

5. Regulaminy

Regulaminy

Podstawowa działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu obejmuje gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych. Zasady i formy udostępniania zbiorów określają regulaminy, wprowadzone zarządzeniami dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Część zbiorów wypożyczana jest na zewnątrz. Zasady wypożyczania określa Regulamin wypożyczania zbiorów, wprowadzony Aneksem nr 4/2021 z dnia 30.04.2021 r. do Zarządzenia nr 6/2018 Dyrektora Miejs...

Utworzony: 2020-10-29 | Zmodyfikowany: 2021-05-04 08:58

6. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Wydruk zgodny ze wzorem: Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Wydruk w formie dostępnej: Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Utworzony: 2021-03-25 | Zmodyfikowany: 2021-03-25 13:53

7. Oferta pracy

Klauzule informacyjne dla kandydatów do pracy:

KLAUZULA ZGODY KLAUZULA INFORMACYJNA

Utworzony: 2021-03-10 | Zmodyfikowany: 2021-03-10 09:41

8. Koncepcja na lata 2021-2023

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADOMIU NA LATA 2021-2023

Koncepcja funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu na lata 2021-2023

Utworzony: 2021-02-26 | Zmodyfikowany: 2021-02-26 08:08

9. Dyrektor

DYREKTOR

Przemysław Czaja tel. 48 362 23 14 48 36 267 35 wew. 18 fax 48 36 338 18 e-mail: przemyslaw.czaja@mbpradom.pl

Utworzony: 2017-05-26 | Zmodyfikowany: 2021-02-26 07:57

10. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Utworzony: 2021-01-29 | Zmodyfikowany: 2021-01-29 13:40

11. Cennik

Cennik usług płatnych

Usługi Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu, polegające na udostępnianiu i wypożyczaniu materiałów bibliotecznych, są ogólnodostępne i bezpłatne, z wyjątkiem opłat dodatkowych, wyszczególnionych w cenniku: Internet dostępny jest bezpłatnie za uszkodzenie sprzętu komputerowego lub oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik, jeśli jest niepełnoletni, jego rodzice lub prawni opiekunowie wypożyczanie książek – bezpłatne przetrzymanie książek &nd...

Utworzony: 2017-05-22 | Zmodyfikowany: 2021-01-25 10:46

12. Majątek biblioteki

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2019 r.

Stan majątku MBP w Radomiu na dzień 14.02.2020 r.

Utworzony: 2020-10-29 | Zmodyfikowany: 2020-10-29 13:08

13. Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw

Korespondencja wpływająca do biblioteki jest załatwiana w komórkach organizacyjnych według kolejności wpływu. Biblioteka udziela odpowiedzi na załatwiane sprawy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

Utworzony: 2017-06-19 | Zmodyfikowany: 2020-10-29 12:21

14. Redakcja biuletynu

Zespół Redakcyjno-Administracyjny BIP

Jadwiga Romanowska – kierownik zespołu e-mail: iod@mbpradom.pl tel. 48 362 67 35 w. 23 Michał Krok – administrator e-mail: it@mbpradom.pl tel. 48 36 267 35 w. 29 Zespół Redakcyjno-Administracyjny BIP został powołany Zarządzeniem nr 4 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu z dnia 28 marca 2017 r. Do niniejszego zarządzania wydano Aneks nr 1/2019 z dnia 08.02.2019 r., Aneks nr 2/2019 z dnia 31.10.2019 r., oraz Aneks nr 3/2020 z dnia 02.10.2020 r.

Utworzony: 2017-06-22 | Zmodyfikowany: 2020-10-29 12:11

15. Kontrole

Protokół z kontroli sprawozdania finansowego za 2018 r.

Protokół z kontroli

Utworzony: 2019-05-20 | Zmodyfikowany: 2020-10-29 12:08

16. Kontrole

Protokół z kontroli sprawozdania finansowego za 2019 r.

Protokół z kontroli

Utworzony: 2020-10-29 | Zmodyfikowany: 2020-10-29 12:06

17. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Utworzony: 2020-08-24 | Zmodyfikowany: 2020-08-24 12:11

18. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu dachu

Zadanie: Roboty budowlane budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu przy ul. Piłsudskiego - etap II Termin składania ofert: 03.08.2020 r., godz. 10.00 Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Utworzony: 2020-08-11 | Zmodyfikowany: 2020-08-11 12:57

19. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Informacja z otwarcia oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu dachu

Zadanie: Roboty budowlane budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu przy ul. Piłsudskiego - etap II Termin składania ofert: 03.08.2020 r., godz. 10.00 Informacja z otwarcia oferty

Utworzony: 2020-08-04 | Zmodyfikowany: 2020-08-04 08:37

20. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu dachu

Zadanie: Roboty budowlane budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu przy ul. Piłsudskiego - etap II Termin składania ofert: 03.08.2020 r., godz. 10.00 Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o przetargu Przedmiar "Remont dachu" lipiec 2020 Decyzja konserwatora zabytków Ekspertyza techniczna- rzut Ekspertyza techniczna dachu Program robót budowlanych Specyfikacja technicza SIWZ

Utworzony: 2020-07-17 | Zmodyfikowany: 2020-07-17 11:43