Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Regulaminy

Regulaminy

Podstawowa działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu obejmuje gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych. Zasady i formy udostępniania zbiorów określają regulaminy, wprowadzone zarządzeniami dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Część zbiorów wypożyczana jest na zewnątrz. Zasady wypożyczania określa Regulamin wypożyczania zbiorów, wprowadzony Aneksem nr 4/2021 z dnia 30.04.2021 r. do Zarządzenia nr 6/2018 Dyrektora Miejs...

Utworzony: 2020-10-29 | Zmodyfikowany: 2022-09-28 13:14

2. Agendy udostępniające zbiory biblioteczne

Agendy udostępniające zbiory biblioteczne

Czytelnia Ogólna tel. 48 362 67 35 wew. 26 Czytelnia Czasopism tel. 48 362 67 35 wew. 25 e-mail: czytelnia@mbpradom.pl Kierownik – Joanna Sowa Czytelnia Regionalna tel. 48 362 67 35 wew. 12 e-mail: regionalna@mbpradom.pl Kierownik – Dorota Ważyńska (Kierownik Działu Informacyjno – Bibliograficznego) Wypożyczalnia i Czytelnia Zbiorów Multimedialnych tel. 48 362 67 35 wew. 24 Kierownik – Maria Tuzimek e-mail: muzyczna@mbpradom.pl Wypożyczalnia Główna tel. 48 362 67 35 we...

Utworzony: 2017-05-29 | Zmodyfikowany: 2022-09-01 10:44

3. Działy biblioteki

Działy biblioteki

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Kierownik – Mariola Turek tel. 48 362 67 35 wew. 22 Dział Promocji Książki i Biblioteki Kierownik – Katarzyna Kosterna tel. 48 362 67 35 wew. 21 Sekcja wydawnictw - tel. 48 362 67 35 wew. 28 Książka na telefon - tel. 48 362 87 88 Dział Informacyjno – Bibliograficzny Kierownik – Dorota Ważyńska tel. 48 362 67 35 wew. 16 Sekcja Radomskiej Biblioteki Cyfrowej Kierownik – Michał Iwańczyk tel. 48 362 67 35 wew. 31 Dział Instrukc...

Utworzony: 2017-05-29 | Zmodyfikowany: 2022-09-01 10:42

4. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Utworzony: 2020-08-24 | Zmodyfikowany: 2022-05-06 07:18

5. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Remont elewacji budynku Miejskiej Bi...

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Remont elewacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego - etap I"

Utworzony: 2022-04-04 | Zmodyfikowany: 2022-05-06 07:17

6. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Remont elewacji budynku Miejskiej Bi...

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Remont elewacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego - etap I"

Utworzony: 2022-05-06 | Zmodyfikowany: 2022-05-06 07:16

7. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Utworzony: 2021-01-29 | Zmodyfikowany: 2022-04-05 08:12

8. Dane teleadresowe

Informacje ogólne

ul. J. Piłsudskiego 12 26-600 Radom gmina Radom powiat radomski woj. mazowieckie Polska tel. centrala 48 36 267 35 fax 48 363-38-18 e-mail: biblioteka@mbpradom.pl www.mbpradom.pl NIP 948-10-52-474 REGON 000592590 Rozdział klasyfikacji budżetowej 92116 Nr konta: Bank PEKAO S.A. O/Radom ul. Tadeusza Kościuszki 2 26-600 Radom 70 1240 5703 1111 0000 4905 8590

Utworzony: 2017-04-24 | Zmodyfikowany: 2021-10-15 11:36

9. Strona Główna

Witamy na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publi...

Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu jest główną biblioteką miasta Radomia. Jej celem jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalnych poprzez zapewnienie mieszkańcom miasta dogodnego dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji. Link na stronę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu: Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

Utworzony: 2017-05-19 | Zmodyfikowany: 2021-10-14 13:18

10. Elektroniczna skrzynka podawcza

Skontaktuj się z nami:

bip@mbpradom.pl

Utworzony: 2019-04-09 | Zmodyfikowany: 2021-10-11 08:47

11. Filia nr 16 ul. Barycka 2

Filia nr 16

Radom ul. Barycka 2 Osiedle Południe tel. 48 360 51 95 e-mail: filia16@mbpradom.pl Kierownik: Ewa Boruch

Utworzony: 2017-05-29 | Zmodyfikowany: 2021-10-11 08:34

12. Filia nr 15 ul. Wyścigowa 12

Filia nr 15

Radom ul. Wyścigowa 12 Osiedle Prędocinek tel. 48 360 28 68 e-mail: filia15@mbpradom.pl Kierownik: Agata Sady

Utworzony: 2017-05-29 | Zmodyfikowany: 2021-10-11 08:33

13. Filia nr 3 ul. Królewska 5

Filia nr 3

Radom ul. Królewska 5 Osiedle Michałów tel. 48 345 16 48 e-mail: filia3@mbpradom.pl Kierownik: Anna Orzeł

Utworzony: 2017-05-29 | Zmodyfikowany: 2021-10-11 08:32

14. Filia nr 4 ul. Garbarska 82/86

Filia nr 4

Radom ul. Garbarska 82/86 Osiedle Zamłynie tel. 48 331 15 66 e-mail: filia4@mbpradom.pl Kierownik: Dorota Prawda

Utworzony: 2017-05-29 | Zmodyfikowany: 2021-10-11 08:32

15. Filia nr 2 ul. Zientarskiego 1a

Filia nr 2

Radom ul. Zientarskiego 1a Osiedle Gołębiów tel. 48 344 98 63 e-mail: filia2@mbpradom.pl Kierownik: Ilona Michalska-Masiarz

Utworzony: 2017-05-29 | Zmodyfikowany: 2021-10-11 08:30

16. Filia nr 1 ul. Osiedlowa 9

Filia nr 1

Radom ul. Osiedlowa 9 Osiedle Ustronie tel. 48 363 09 50 e-mail: filia1@mbpradom.pl Kierownik: Kinga Olbromska-Miłosz

Utworzony: 2017-05-29 | Zmodyfikowany: 2021-10-11 08:29

17. Oferta pracy

Informatyk

Wymagania: • Wykształcenie wyższe informatyczne (licencjat) ewentualnie średnie techniczne informatyczne udokumentowane świadectwem ukończenia szkoły średniej; • Sprawne posługiwanie się systemem operacyjnym Windows (Windows Server 2016, 7, 10); • Znajomość systemu operacyjnego Linux; • Obsługa urządzeń sieciowych i zabezpieczenie sieci komputerowej (LAN/WAN/WiFi); • Znajomość budowy, zasad działania oraz diagnozowania usterek w sieciach LAN; • Znajomość zasad dz...

Utworzony: 2021-03-10 | Zmodyfikowany: 2021-06-08 09:23

18. Oferta pracy

Kierownik Działu Promocji Książki i Biblioteki

Do głównych zadań Działu Promocji Książki i Biblioteki należy: • inicjowanie nowatorskich form promocji czytelnictwa, • planowanie i prowadzenie kampanii promocyjnych oraz wydarzeń kulturalnych, • obsługa strony internetowej instytucji i mediów społecznościowych, • nadzór nad realizacją i wynikami kampanii promocyjnych, • bieżąca komunikacja pomiędzy działami/filiami instytucji, • popularyzacja książki i czytelnictwa, a w szczególności upowszechnianie dorobku lit...

Utworzony: 2021-03-10 | Zmodyfikowany: 2021-06-08 09:22

19. Zarządzenia

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 11/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu

Utworzony: 2021-06-02 | Zmodyfikowany: 2021-06-07 14:36

20. Platforma Zakupowa

Platforma Zakupowa

Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymuszają od 18.10.2018 r. elektronizację zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych). Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej pou...

Utworzony: 2021-05-27 | Zmodyfikowany: 2021-05-27 09:46