Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Kontrole

Protokół z kontroli sprawozdania finansowego za 2020 r.

Protokół z kontroli sprawozdania finansowego za 2020 r.

Utworzony: 2022-12-29 | Zmodyfikowany: 2024-07-01 10:31

2. Kontrole

Protokół z kontroli sprawozdania finansowego za 2021 r.

Protokół z kontroli sprawozdania finansowego za 2021 r.

Utworzony: 2022-12-29 | Zmodyfikowany: 2024-07-01 10:31

3. Kontrole

Protokół z kontroli sprawozdania finansowego za 2023 r.

Protokół z kontroli sprawozdania finansowego za 2023 r.

Utworzony: 2024-07-01 | Zmodyfikowany: 2024-07-01 10:28

4. Zaświadczenie o numerze REGON

Zaświadczenie o numerze REGON

Numer REGON Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu 000592590 Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym Regon

Utworzony: 2017-05-30 | Zmodyfikowany: 2024-04-19 09:08

5. Majątek biblioteki

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2022 r.

Stan majątku MBP w Radomiu na dzień 03.02.2023 r.

Utworzony: 2024-02-27 | Zmodyfikowany: 2024-02-27 14:37

6. Majątek biblioteki

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2023 r.

Stan majątku MBP w Radomiu na dzień 15.02.2024 r.

Utworzony: 2024-02-27 | Zmodyfikowany: 2024-02-27 14:37

7. Majątek biblioteki

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2021 r.

Stan majątku MBP w Radomiu na dzień 04.02.2022 r.

Utworzony: 2024-02-27 | Zmodyfikowany: 2024-02-27 14:36

8. Majątek biblioteki

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2018 r.

Stan majątku MBP w Radomiu na dzień 11.02.2018 r.

Utworzony: 2019-04-08 | Zmodyfikowany: 2024-02-27 14:35

9. Majątek biblioteki

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2020 r.

Stan majątku MBP w Radomiu na dzień 04.02.2021 r.

Utworzony: 2024-02-27 | Zmodyfikowany: 2024-02-27 14:35

10. Majątek biblioteki

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2019 r.

Stan majątku MBP w Radomiu na dzień 14.02.2020 r.

Utworzony: 2020-10-29 | Zmodyfikowany: 2024-02-27 14:34

11. Godziny pracy

Godziny pracy

Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu (budynek główny przy ulicy Piłsudskiego 12) jest otwarta dla czytelników w dniach: poniedziałek - piątek: 9:00 – 19:00 sobota: 9:00 – 15:00 niedziela – nieczynna W okresie letnich wakacji, od 1 lipca do 31 sierpnia, biblioteka jest otwarta dla czytelników w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach: 9:00 – 17:00, natomiast w sobotę i niedzielę jest zamknięta. Pracownicy administracji, księ...

Utworzony: 2017-05-19 | Zmodyfikowany: 2024-01-24 12:51

12. Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

BIBLIOTEKA POD KOLUMNAMI (Biblioteka Główna) ul. J. Piłsudskiego 12, 26-600 Radom tel. 48 362 67 35 oraz 48 362 77 51 fax 48 363 38 18 Dyrektor: 48 362 67 35 wew. 18 oraz 48 362 23 14 Zastępca Dyrektora: 48 362 67 35 wew. 19 Sekretariat: 48 362 67 35 wew. 11 Dział Administracji: 48 362 67 35 wew. 17 Dział Księgowości: 48 362 67 35 wew. 20 Dział Informatyki: 48 362 67 35 wew. 29 Portiernia: 48 362 67 35 wew. 13 Pokój kontroli: 48 362 67 35 wew. 27 Wypożyczalnia Główna: 48 362 67 35 wew. 14 Wyp...

Utworzony: 2017-05-22 | Zmodyfikowany: 2024-01-24 12:29

13. Zarządzenia

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 24/2023 z dnia 17.07.2023 r. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu w sprawie zmiany, oraz wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu z dnia 15 lipca 2019 r.

Utworzony: 2021-06-02 | Zmodyfikowany: 2023-08-21 09:21

14. Statut i uchwały

Statut i uchwały

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu został nadany uchwałą Nr 419/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 października 2012 roku w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu. Zmiana statutu nastąpiła w oparciu o znowelizowaną ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Statut W związku ze zmianami sieci filii bibliotecznych na terenie miasta Radomia st...

Utworzony: 2017-05-22 | Zmodyfikowany: 2023-06-21 08:28

15. Kontrole

Protokół z kontroli sprawozdania finansowego za 2022 r.

Protokół z kontroli sprawozdania finansowego za 2022 r.

Utworzony: 2023-06-01 | Zmodyfikowany: 2023-06-01 09:04

16. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy energii elektrycznej dla Miejskiej Biblioteki Public...

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy energii elektrycznej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu w okresie 30 miesięcy

Utworzony: 2023-03-22 | Zmodyfikowany: 2023-03-22 08:17

17. KSIĄŻKOWY ZDRÓJ (Filia nr 15, ul. Wyścigowa 12)

KSIĄŻKOWY ZDRÓJ (Filia nr 15)

Radom ul. Wyścigowa 12 Osiedle Prędocinek tel. 48 360 28 68 e-mail: filia15@mbpradom.pl Kierownik: Agata Sady

Utworzony: 2017-05-29 | Zmodyfikowany: 2023-01-09 11:46

18. BIBLIOTEKA POŁUDNIE (Filia nr 16, ul. Barycka 2)

BIBLIOTEKA POŁUDNIE (Filia nr 16)

Radom ul. Barycka 2 Osiedle Południe tel. 48 360 51 95 e-mail: filia16@mbpradom.pl Kierownik: Ewa Boruch

Utworzony: 2017-05-29 | Zmodyfikowany: 2023-01-09 11:46

19. BIBLIOTEKA NA WOŚNIKACH (Filia nr 12, ul. Pośrednia 29)

BIBLIOTEKA NA WOŚNIKACH (Filia nr 12)

Radom ul. Pośrednia 29 Osiedle Wośniki tel. 48 334 36 50 e-mail: filia12@mbpradom.pl Kierownik: Jadwiga Kieloch

Utworzony: 2017-05-29 | Zmodyfikowany: 2023-01-09 11:45

20. BIBLIOTEKA POD PAPUGAMI (Filia nr 10, ul. Żeromskiego 116)

BIBLIOTEKA POD PAPUGAMI (Filia nr 10)

Radom ul. Żeromskiego 116 Śródmieście tel. 48 362 84 24 mail: filia10@mbpradom.pl Kierownik: Anna Chruślak

Utworzony: 2017-05-29 | Zmodyfikowany: 2023-01-09 11:44