Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Regulaminy

Regulaminy

Podstawowa działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu obejmuje gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych. Zasady i formy udostępniania zbiorów określają regulaminy, wprowadzone zarządzeniami dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Część zbiorów wypożyczana jest na zewnątrz. Zasady wypożyczania określa Regulamin wypożyczania książek, wprowadzony Zarządzeniem nr 6/2018 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu z dn...

Utworzony: 2020-10-29 | Zmodyfikowany: 2020-10-30 10:59

2. Majątek biblioteki

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2019 r.

Stan majątku MBP w Radomiu na dzień 14.02.2020 r.

Utworzony: 2020-10-29 | Zmodyfikowany: 2020-10-29 13:08

3. Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw

Korespondencja wpływająca do biblioteki jest załatwiana w komórkach organizacyjnych według kolejności wpływu. Biblioteka udziela odpowiedzi na załatwiane sprawy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

Utworzony: 2017-06-19 | Zmodyfikowany: 2020-10-29 12:21

4. Redakcja biuletynu

Zespół Redakcyjno-Administracyjny BIP

Jadwiga Romanowska – kierownik zespołu e-mail: iod@mbpradom.pl tel. 48 362 67 35 w. 23 Michał Krok – administrator e-mail: it@mbpradom.pl tel. 48 36 267 35 w. 29 Zespół Redakcyjno-Administracyjny BIP został powołany Zarządzeniem nr 4 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu z dnia 28 marca 2017 r. Do niniejszego zarządzania wydano Aneks nr 1/2019 z dnia 08.02.2019 r., Aneks nr 2/2019 z dnia 31.10.2019 r., oraz Aneks nr 3/2020 z dnia 02.10.2020 r.

Utworzony: 2017-06-22 | Zmodyfikowany: 2020-10-29 12:11

5. Kontrole

Protokół z kontroli sprawozdania finansowego za 2018 r.

Protokół z kontroli

Utworzony: 2019-05-20 | Zmodyfikowany: 2020-10-29 12:08

6. Kontrole

Protokół z kontroli sprawozdania finansowego za 2019 r.

Protokół z kontroli

Utworzony: 2020-10-29 | Zmodyfikowany: 2020-10-29 12:06

7. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Utworzony: 2020-08-24 | Zmodyfikowany: 2020-08-24 12:11

8. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu dachu

Zadanie: Roboty budowlane budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu przy ul. Piłsudskiego - etap II Termin składania ofert: 03.08.2020 r., godz. 10.00 Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Utworzony: 2020-08-11 | Zmodyfikowany: 2020-08-11 12:57

9. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Informacja z otwarcia oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu dachu

Zadanie: Roboty budowlane budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu przy ul. Piłsudskiego - etap II Termin składania ofert: 03.08.2020 r., godz. 10.00 Informacja z otwarcia oferty

Utworzony: 2020-08-04 | Zmodyfikowany: 2020-08-04 08:37

10. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu dachu

Zadanie: Roboty budowlane budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu przy ul. Piłsudskiego - etap II Termin składania ofert: 03.08.2020 r., godz. 10.00 Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o przetargu Przedmiar "Remont dachu" lipiec 2020 Decyzja konserwatora zabytków Ekspertyza techniczna- rzut Ekspertyza techniczna dachu Program robót budowlanych Specyfikacja technicza SIWZ

Utworzony: 2020-07-17 | Zmodyfikowany: 2020-07-17 11:43

11. Cennik

Cennik usług płatnych

Usługi Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu, polegające na udostępnianiu i wypożyczaniu materiałów bibliotecznych, są ogólnodostępne i bezpłatne, z wyjątkiem opłat dodatkowych, wyszczególnionych w cenniku: Internet dostępny jest bezpłatnie za uszkodzenie sprzętu komputerowego lub oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik, jeśli jest niepełnoletni, jego rodzice lub prawni opiekunowie wypożyczanie książek – bezpłatne przetrzymanie książek &nd...

Utworzony: 2017-05-22 | Zmodyfikowany: 2020-03-11 09:31

12. Kontrole

Protokół kontroli eksploatacji i zużycia energii elektrycznej

Kontrola energetyczna 2020.pdf

Utworzony: 2020-02-10 | Zmodyfikowany: 2020-02-10 13:03

13. RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Art. 13. ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (zwanego dalej RODO) informujemy , że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich , z siedzibą w Radomiu przy ul. J. Piłsudskiego 12; Można si...

Utworzony: 2019-10-30 | Zmodyfikowany: 2019-10-30 10:16

14. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Utworzony: 2019-06-18 | Zmodyfikowany: 2019-06-18 15:09

15. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Załącznik

Utworzony: 2019-06-07 | Zmodyfikowany: 2019-06-07 17:08

16. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: "Roboty budowlane - wykonanie izolacji poziomej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego" Załączniki

Utworzony: 2019-05-30 | Zmodyfikowany: 2019-05-30 13:20

17. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przetarg nieograniczony

Zadanie: Roboty budowlane - wykonanie izolacji poziomej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego w Radomiu Termin składania ofert: 30.05.2019 r. godzina 10.00 Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o przetargu Przedmiar robót Projekt budowlany remontu budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu Specyfikacja techniczna dot. robót budowlanych SWIZ

Utworzony: 2019-05-15 | Zmodyfikowany: 2019-05-15 14:01

18. Kontrole

Zalecenia pokontrolne Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków

Zalecenia pokontrolne

Utworzony: 2019-04-25 | Zmodyfikowany: 2019-04-25 11:33

19. Ponowne wykorzystanie informacji

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Dnia 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posi...

Utworzony: 2019-04-11 | Zmodyfikowany: 2019-04-17 13:34

20. Rejestry, ewidencje i archiwa

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu prowadzi następujące rejestry, ewidencje i ar...

Rejestr Zbiorów Danych Osobowych Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych Księgi inwentarzowe druków zwartych Księgi inwentarzowe druków ciągłych Księgi inwentarzowe zbiorów specjalnych Rejestr przybytków druków zwartych i ciągłych Rejestr ubytków druków zwartych i ciągłych Rejestr skarg i wniosków

Utworzony: 2019-04-09 | Zmodyfikowany: 2019-04-09 13:31