Statystyki odwiedzin strony BIP

DANE OGÓLNE
   Strona Główna10536
   Dane teleadresowe986
   Godziny pracy1482
   Status prawny1053
   Statut i uchwały776
   Przedmiot działalności615
   Cennik1756
   Majątek biblioteki930
   Skargi i wnioski509
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
   Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje732
     Organy zarządzające493
    ›    Dyrektor633
    ›    Zastępca Dyrektora473
    ›    Główny Księgowy478
   Organy doradcze547
   Regulamin organizacyjny844
   Działy Biblioteki553
     Działy biblioteki309
     Agendy udostępniające zbiory biblioteczne267
   Filie Biblioteczne537
     Filia nr 1 ul. Osiedlowa 91076
     Filia nr 2 ul. Zientarskiego 1a655
     Filia nr 3 ul. Królewska 5570
     Filia nr 4 ul. Garbarska 82/86532
     Filie nr 6 ul. Kusocińskiego 13921
     Filia nr 7 ul. Młodzianowska 9464
     Filia nr 9 ul. Sucha 2483
     Filia nr 10 ul. Żeromskiego 116499
     Filia nr 12 ul. Pośrednia 29403
     Filia nr 15 ul. Wyścigowa 12331
     Filia nr 16 ul. Barycka 2731
DOKUMENTY
   NIP1372
   Zaświadczenie o numerze REGON495
   Wypis z Rejestru Instytucji Kultury506
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
   Sposoby załatwiania spraw703
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
   Rejestry, ewidencje i archiwa320
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych251
PRZETARGI
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym1165
KONTROLE
   Kontrole933
PONOWNE WYKORZYSTANIE
   Ponowne wykorzystanie informacji 340
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIULETYNIE
   Elektroniczna skrzynka podawcza555
OFERTY PRACY
   Oferta pracy1208
INNE
   Statystyka zbiorcza428
   E-PUAP398
   Redakcja biuletynu637
Łączna liczba odwiedzin:40538