Statystyki odwiedzin strony BIP

DANE OGÓLNE
   Strona Główna19700
   Dane teleadresowe1390
   Godziny pracy2024
   Status prawny1463
   Statut i uchwały1142
   Przedmiot działalności874
   Cennik2603
   Majątek biblioteki1443
   Skargi i wnioski742
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
   Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje1136
     Organy zarządzające809
    ›    Dyrektor1156
    ›    Główny Księgowy782
   Organy doradcze881
   Regulamin organizacyjny1167
   Działy Biblioteki849
     Działy biblioteki512
     Agendy udostępniające zbiory biblioteczne449
   Filie Biblioteczne806
     Filia nr 1 ul. Osiedlowa 91583
     Filia nr 2 ul. Zientarskiego 1a1084
     Filia nr 3 ul. Królewska 5894
     Filia nr 4 ul. Garbarska 82/86892
     Filie nr 6 ul. Kusocińskiego 131414
     Filia nr 7 ul. Młodzianowska 9735
     Filia nr 9 ul. Sucha 2789
     Filia nr 10 ul. Żeromskiego 116833
     Filia nr 12 ul. Pośrednia 29669
     Filia nr 15 ul. Wyścigowa 12548
     Filia nr 16 ul. Barycka 21073
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADOMIU NA LATA 2021-2023
   Koncepcja na lata 2021-2023156
DOKUMENTY
   NIP1642
   Zaświadczenie o numerze REGON719
   Wypis z Rejestru Instytucji Kultury757
   Zarządzenia82
REGULAMINY
   Regulaminy328
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
   Sposoby załatwiania spraw1032
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
   Rejestry, ewidencje i archiwa645
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych613
PRZETARGI
   Platforma Zakupowa105
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym1939
   Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021255
KONTROLE
   Kontrole1614
RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO
   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego152
PONOWNE WYKORZYSTANIE
   Ponowne wykorzystanie informacji 627
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIULETYNIE
   Elektroniczna skrzynka podawcza828
OFERTY PRACY
   Oferta pracy3462
INNE
   Statystyka zbiorcza665
   E-PUAP610
   Redakcja biuletynu992
Łączna liczba odwiedzin:67718