Statystyki odwiedzin strony BIP

DANE OGÓLNE
   Strona Główna11278
   Dane teleadresowe1034
   Godziny pracy1565
   Status prawny1114
   Statut i uchwały829
   Przedmiot działalności651
   Cennik1877
   Majątek biblioteki969
   Skargi i wnioski545
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
   Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje772
     Organy zarządzające526
    ›    Dyrektor689
    ›    Zastępca Dyrektora512
    ›    Główny Księgowy518
   Organy doradcze587
   Regulamin organizacyjny888
   Działy Biblioteki599
     Działy biblioteki334
     Agendy udostępniające zbiory biblioteczne291
   Filie Biblioteczne568
     Filia nr 1 ul. Osiedlowa 91158
     Filia nr 2 ul. Zientarskiego 1a716
     Filia nr 3 ul. Królewska 5612
     Filia nr 4 ul. Garbarska 82/86596
     Filie nr 6 ul. Kusocińskiego 13989
     Filia nr 7 ul. Młodzianowska 9511
     Filia nr 9 ul. Sucha 2530
     Filia nr 10 ul. Żeromskiego 116540
     Filia nr 12 ul. Pośrednia 29449
     Filia nr 15 ul. Wyścigowa 12371
     Filia nr 16 ul. Barycka 2803
DOKUMENTY
   NIP1419
   Zaświadczenie o numerze REGON527
   Wypis z Rejestru Instytucji Kultury549
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
   Sposoby załatwiania spraw761
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
   Rejestry, ewidencje i archiwa375
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych293
PRZETARGI
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym1371
KONTROLE
   Kontrole1023
PONOWNE WYKORZYSTANIE
   Ponowne wykorzystanie informacji 398
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIULETYNIE
   Elektroniczna skrzynka podawcza595
OFERTY PRACY
   Oferta pracy1558
INNE
   Statystyka zbiorcza464
   E-PUAP434
   Redakcja biuletynu687
Łączna liczba odwiedzin:43928