Statystyki odwiedzin strony BIP

DANE OGÓLNE
   Strona Główna17860
   Dane teleadresowe1295
   Godziny pracy1908
   Status prawny1379
   Statut i uchwały1061
   Przedmiot działalności827
   Cennik2404
   Majątek biblioteki1325
   Skargi i wnioski699
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
   Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje1068
     Organy zarządzające755
    ›    Dyrektor1065
    ›    Główny Księgowy719
   Organy doradcze832
   Regulamin organizacyjny1097
   Działy Biblioteki791
     Działy biblioteki473
     Agendy udostępniające zbiory biblioteczne406
   Filie Biblioteczne747
     Filia nr 1 ul. Osiedlowa 91485
     Filia nr 2 ul. Zientarskiego 1a999
     Filia nr 3 ul. Królewska 5818
     Filia nr 4 ul. Garbarska 82/86803
     Filie nr 6 ul. Kusocińskiego 131308
     Filia nr 7 ul. Młodzianowska 9663
     Filia nr 9 ul. Sucha 2722
     Filia nr 10 ul. Żeromskiego 116773
     Filia nr 12 ul. Pośrednia 29610
     Filia nr 15 ul. Wyścigowa 12505
     Filia nr 16 ul. Barycka 21007
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADOMIU NA LATA 2021-2023
   Koncepcja na lata 2021-2023114
DOKUMENTY
   NIP1586
   Zaświadczenie o numerze REGON667
   Wypis z Rejestru Instytucji Kultury702
   Zarządzenia31
REGULAMINY
   Regulaminy265
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
   Sposoby załatwiania spraw971
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
   Rejestry, ewidencje i archiwa577
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych537
PRZETARGI
   Platforma Zakupowa44
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym1785
   Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021191
KONTROLE
   Kontrole1489
RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO
   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego109
PONOWNE WYKORZYSTANIE
   Ponowne wykorzystanie informacji 569
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIULETYNIE
   Elektroniczna skrzynka podawcza763
OFERTY PRACY
   Oferta pracy2824
INNE
   Statystyka zbiorcza619
   E-PUAP562
   Redakcja biuletynu920
Łączna liczba odwiedzin:61782