Statystyki odwiedzin strony BIP

DANE OGÓLNE
   Strona Główna68256
   Dane teleadresowe4491
   Godziny pracy13149
   Status prawny2922
   Statut i uchwały2623
   Przedmiot działalności2853
   Cennik7165
   Majątek biblioteki3970
   Skargi i wnioski1908
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
   Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje2738
     Organy zarządzające1688
    ›    Dyrektor2756
    ›    Główny Księgowy1522
   Organy doradcze1963
   Regulamin organizacyjny2374
   Działy Biblioteki2462
     Działy biblioteki1989
     Agendy udostępniające zbiory biblioteczne1292
   Filie Biblioteczne5590
     BIBLIOTEKA OSIEDLOWA (Filia nr 1, ul. Osiedlowa 9)5856
     BIBLIOTEKA NA GOŁĘBIOWIE (Filia nr 2, ul. Zientarskiego 1a)4295
     BIBLIOTEKA KRÓLEWSKA (Filia nr 3, ul. Królewska 5)3494
     BIBLIOTEKA NA ZAMŁYNIU (Filia nr 4, ul. Garbarska 82/86)3755
     BIBLIOTEKA SZÓSTA STRONA (Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13)5987
     BIBLIOTEKA NA PLANTACH (Filia nr 7, ul. Młodzianowska 9)2880
     BIBLIOTEKA BORKI (Filia nr 9, ul. Sucha 2)3122
     BIBLIOTEKA POD PAPUGAMI (Filia nr 10, ul. Żeromskiego 116)3833
     BIBLIOTEKA NA WOŚNIKACH (Filia nr 12, ul. Pośrednia 29)2215
     KSIĄŻKOWY ZDRÓJ (Filia nr 15, ul. Wyścigowa 12)2436
     BIBLIOTEKA POŁUDNIE (Filia nr 16, ul. Barycka 2)3938
DOKUMENTY
   NIP3149
   Zaświadczenie o numerze REGON1619
   Wypis z Rejestru Instytucji Kultury1828
   Zarządzenia1275
REGULAMINY
   Regulaminy2334
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
   Sposoby załatwiania spraw2255
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
   Rejestry, ewidencje i archiwa1984
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych1887
PRZETARGI
   Platforma Zakupowa1423
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym10083
   Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 20211627
KONTROLE
   Kontrole3851
RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO
   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego1189
PONOWNE WYKORZYSTANIE
   Ponowne wykorzystanie informacji 1728
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIULETYNIE
   Elektroniczna skrzynka podawcza2213
OFERTY PRACY
   Oferta pracy10106
INNE
   Statystyka zbiorcza1727
   E-PUAP1630
   Redakcja biuletynu2196
Łączna liczba odwiedzin:228347