Statystyki odwiedzin strony BIP

DANE OGÓLNE
   Strona Główna37804
   Dane teleadresowe2087
   Godziny pracy3593
   Status prawny1776
   Statut i uchwały1351
   Przedmiot działalności1193
   Cennik3776
   Majątek biblioteki2029
   Skargi i wnioski914
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
   Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje1436
     Organy zarządzające1077
    ›    Dyrektor1579
    ›    Główny Księgowy930
   Organy doradcze1054
   Regulamin organizacyjny1372
   Działy Biblioteki1201
     Działy biblioteki864
     Agendy udostępniające zbiory biblioteczne575
   Filie Biblioteczne1550
     Filia nr 1 ul. Osiedlowa 92437
     Filia nr 2 ul. Zientarskiego 1a1782
     Filia nr 3 ul. Królewska 51452
     Filia nr 4 ul. Garbarska 82/861581
     Filie nr 6 ul. Kusocińskiego 132599
     Filia nr 7 ul. Młodzianowska 91300
     Filia nr 9 ul. Sucha 21359
     Filia nr 10 ul. Żeromskiego 1161396
     Filia nr 12 ul. Pośrednia 291063
     Filia nr 15 ul. Wyścigowa 121053
     Filia nr 16 ul. Barycka 21529
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADOMIU NA LATA 2021-2023
   Koncepcja na lata 2021-2023403
DOKUMENTY
   NIP1863
   Zaświadczenie o numerze REGON838
   Wypis z Rejestru Instytucji Kultury878
   Zarządzenia257
REGULAMINY
   Regulaminy768
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
   Sposoby załatwiania spraw1252
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
   Rejestry, ewidencje i archiwa913
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych764
PRZETARGI
   Platforma Zakupowa377
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym2509
   Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021446
KONTROLE
   Kontrole1966
RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO
   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego325
PONOWNE WYKORZYSTANIE
   Ponowne wykorzystanie informacji 794
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIULETYNIE
   Elektroniczna skrzynka podawcza1053
OFERTY PRACY
   Oferta pracy5557
INNE
   Statystyka zbiorcza802
   E-PUAP767
   Redakcja biuletynu1207
Łączna liczba odwiedzin:107504