Statystyki odwiedzin strony BIP

DANE OGÓLNE
   Strona Główna52538
   Dane teleadresowe3106
   Godziny pracy7936
   Status prawny2246
   Statut i uchwały1691
   Przedmiot działalności1649
   Cennik5209
   Majątek biblioteki2790
   Skargi i wnioski1201
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
   Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje1860
     Organy zarządzające1355
    ›    Dyrektor2198
    ›    Główny Księgowy1189
   Organy doradcze1353
   Regulamin organizacyjny1713
   Działy Biblioteki1808
     Działy biblioteki1571
     Agendy udostępniające zbiory biblioteczne890
   Filie Biblioteczne3715
     BIBLIOTEKA OSIEDLOWA (Filia nr 1, ul. Osiedlowa 9)4287
     BIBLIOTEKA NA GOŁĘBIOWIE (Filia nr 2, ul. Zientarskiego 1a)2962
     BIBLIOTEKA KRÓLEWSKA (Filia nr 3, ul. Królewska 5)2505
     BIBLIOTEKA NA ZAMŁYNIU (Filia nr 4, ul. Garbarska 82/86)2595
     BIBLIOTEKA SZÓSTA STRONA (Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13)4534
     BIBLIOTEKA NA PLANTACH (Filia nr 7, ul. Młodzianowska 9)2178
     BIBLIOTEKA BORKI (Filia nr 9, ul. Sucha 2)2252
     BIBLIOTEKA POD PAPUGAMI (Filia nr 10, ul. Żeromskiego 116)2669
     BIBLIOTEKA NA WOŚNIKACH (Filia nr 12, ul. Pośrednia 29)1686
     KSIĄŻKOWY ZDRÓJ (Filia nr 15, ul. Wyścigowa 12)1865
     BIBLIOTEKA POŁUDNIE (Filia nr 16, ul. Barycka 2)2285
DOKUMENTY
   NIP2227
   Zaświadczenie o numerze REGON1082
   Wypis z Rejestru Instytucji Kultury1155
   Zarządzenia599
   Uchwały38
REGULAMINY
   Regulaminy1461
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
   Sposoby załatwiania spraw1560
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
   Rejestry, ewidencje i archiwa1312
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych1171
PRZETARGI
   Platforma Zakupowa769
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym5632
   Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021762
KONTROLE
   Kontrole2713
RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO
   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego662
PONOWNE WYKORZYSTANIE
   Ponowne wykorzystanie informacji 1170
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIULETYNIE
   Elektroniczna skrzynka podawcza1367
OFERTY PRACY
   Oferta pracy7756
INNE
   Statystyka zbiorcza1096
   E-PUAP1019
   Redakcja biuletynu1474
Łączna liczba odwiedzin:161508