Statystyki odwiedzin strony BIP

DANE OGÓLNE
   Strona Główna63885
   Dane teleadresowe3858
   Godziny pracy11555
   Status prawny2487
   Statut i uchwały2003
   Przedmiot działalności1979
   Cennik6297
   Majątek biblioteki3247
   Skargi i wnioski1408
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
   Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje2092
     Organy zarządzające1528
    ›    Dyrektor2469
    ›    Główny Księgowy1357
   Organy doradcze1526
   Regulamin organizacyjny1896
   Działy Biblioteki2057
     Działy biblioteki1813
     Agendy udostępniające zbiory biblioteczne1140
   Filie Biblioteczne4819
     BIBLIOTEKA OSIEDLOWA (Filia nr 1, ul. Osiedlowa 9)5346
     BIBLIOTEKA NA GOŁĘBIOWIE (Filia nr 2, ul. Zientarskiego 1a)3735
     BIBLIOTEKA KRÓLEWSKA (Filia nr 3, ul. Królewska 5)3117
     BIBLIOTEKA NA ZAMŁYNIU (Filia nr 4, ul. Garbarska 82/86)3279
     BIBLIOTEKA SZÓSTA STRONA (Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13)5500
     BIBLIOTEKA NA PLANTACH (Filia nr 7, ul. Młodzianowska 9)2537
     BIBLIOTEKA BORKI (Filia nr 9, ul. Sucha 2)2650
     BIBLIOTEKA POD PAPUGAMI (Filia nr 10, ul. Żeromskiego 116)3349
     BIBLIOTEKA NA WOŚNIKACH (Filia nr 12, ul. Pośrednia 29)1943
     KSIĄŻKOWY ZDRÓJ (Filia nr 15, ul. Wyścigowa 12)2204
     BIBLIOTEKA POŁUDNIE (Filia nr 16, ul. Barycka 2)3188
DOKUMENTY
   NIP2468
   Zaświadczenie o numerze REGON1226
   Wypis z Rejestru Instytucji Kultury1286
   Zarządzenia773
REGULAMINY
   Regulaminy1773
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
   Sposoby załatwiania spraw1725
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
   Rejestry, ewidencje i archiwa1563
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych1448
PRZETARGI
   Platforma Zakupowa958
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym7661
   Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021890
KONTROLE
   Kontrole3133
RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO
   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego848
PONOWNE WYKORZYSTANIE
   Ponowne wykorzystanie informacji 1356
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIULETYNIE
   Elektroniczna skrzynka podawcza1540
OFERTY PRACY
   Oferta pracy8955
INNE
   Statystyka zbiorcza1275
   E-PUAP1188
   Redakcja biuletynu1659
Łączna liczba odwiedzin:196675