Statystyki odwiedzin strony BIP

DANE OGÓLNE
   Strona Główna44983
   Dane teleadresowe2616
   Godziny pracy5859
   Status prawny2014
   Statut i uchwały1559
   Przedmiot działalności1450
   Cennik4568
   Majątek biblioteki2467
   Skargi i wnioski1072
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
   Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje1668
     Organy zarządzające1234
    ›    Dyrektor1941
    ›    Główny Księgowy1104
   Organy doradcze1242
   Regulamin organizacyjny1601
   Działy Biblioteki1555
     Działy biblioteki1339
     Agendy udostępniające zbiory biblioteczne728
   Filie Biblioteczne2792
     BIBLIOTEKA OSIEDLOWA (Filia nr 1, ul. Osiedlowa 9)3490
     BIBLIOTEKA NA GOŁĘBIOWIE (Filia nr 2, ul. Zientarskiego 1a)2530
     BIBLIOTEKA KRÓLEWSKA (Filia nr 3, ul. Królewska 5)2085
     BIBLIOTEKA NA ZAMŁYNIU (Filia nr 4, ul. Garbarska 82/86)2169
     BIBLIOTEKA SZÓSTA STRONA (Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13)3774
     BIBLIOTEKA NA PLANTACH (Filia nr 7, ul. Młodzianowska 9)1866
     BIBLIOTEKA BORKI (Filia nr 9, ul. Sucha 2)1990
     BIBLIOTEKA POD PAPUGAMI (Filia nr 10, ul. Żeromskiego 116)2239
     BIBLIOTEKA NA WOŚNIKACH (Filia nr 12, ul. Pośrednia 29)1511
     KSIĄŻKOWY ZDRÓJ (Filia nr 15, ul. Wyścigowa 12)1527
     BIBLIOTEKA POŁUDNIE (Filia nr 16, ul. Barycka 2)1944
DOKUMENTY
   NIP2090
   Zaświadczenie o numerze REGON986
   Wypis z Rejestru Instytucji Kultury1041
   Zarządzenia472
REGULAMINY
   Regulaminy1175
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
   Sposoby załatwiania spraw1457
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
   Rejestry, ewidencje i archiwa1113
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych960
PRZETARGI
   Platforma Zakupowa610
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym3139
   Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021659
KONTROLE
   Kontrole2432
RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO
   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego525
PONOWNE WYKORZYSTANIE
   Ponowne wykorzystanie informacji 1020
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIULETYNIE
   Elektroniczna skrzynka podawcza1265
OFERTY PRACY
   Oferta pracy6867
INNE
   Statystyka zbiorcza973
   E-PUAP928
   Redakcja biuletynu1387
Łączna liczba odwiedzin:136588