Statystyki odwiedzin strony BIP

DANE OGÓLNE
   Strona Główna15578
   Dane teleadresowe1208
   Godziny pracy1800
   Status prawny1299
   Statut i uchwały985
   Przedmiot działalności777
   Cennik2226
   Majątek biblioteki1210
   Skargi i wnioski649
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
   Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje1000
     Organy zarządzające701
    ›    Dyrektor962
    ›    Główny Księgowy670
   Organy doradcze778
   Regulamin organizacyjny1032
   Działy Biblioteki731
     Działy biblioteki426
     Agendy udostępniające zbiory biblioteczne377
   Filie Biblioteczne695
     Filia nr 1 ul. Osiedlowa 91382
     Filia nr 2 ul. Zientarskiego 1a873
     Filia nr 3 ul. Królewska 5735
     Filia nr 4 ul. Garbarska 82/86738
     Filie nr 6 ul. Kusocińskiego 131189
     Filia nr 7 ul. Młodzianowska 9600
     Filia nr 9 ul. Sucha 2647
     Filia nr 10 ul. Żeromskiego 116698
     Filia nr 12 ul. Pośrednia 29556
     Filia nr 15 ul. Wyścigowa 12458
     Filia nr 16 ul. Barycka 2933
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADOMIU NA LATA 2021-2023
   Koncepcja na lata 2021-202364
DOKUMENTY
   NIP1520
   Zaświadczenie o numerze REGON623
   Wypis z Rejestru Instytucji Kultury658
REGULAMINY
   Regulaminy167
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
   Sposoby załatwiania spraw911
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
   Rejestry, ewidencje i archiwa524
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych458
PRZETARGI
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym1615
   Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021114
KONTROLE
   Kontrole1366
RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO
   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego52
PONOWNE WYKORZYSTANIE
   Ponowne wykorzystanie informacji 514
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIULETYNIE
   Elektroniczna skrzynka podawcza719
OFERTY PRACY
   Oferta pracy2475
INNE
   Statystyka zbiorcza578
   E-PUAP525
   Redakcja biuletynu851
Łączna liczba odwiedzin:55700