Statystyki odwiedzin strony BIP

DANE OGÓLNE
   Strona Główna13303
   Dane teleadresowe1102
   Godziny pracy1666
   Status prawny1199
   Statut i uchwały902
   Przedmiot działalności704
   Cennik2030
   Majątek biblioteki1063
   Skargi i wnioski585
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
   Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje858
     Organy zarządzające599
    ›    Dyrektor799
    ›    Główny Księgowy584
   Organy doradcze658
   Regulamin organizacyjny956
   Działy Biblioteki652
     Działy biblioteki370
     Agendy udostępniające zbiory biblioteczne322
   Filie Biblioteczne622
     Filia nr 1 ul. Osiedlowa 91265
     Filia nr 2 ul. Zientarskiego 1a782
     Filia nr 3 ul. Królewska 5669
     Filia nr 4 ul. Garbarska 82/86662
     Filie nr 6 ul. Kusocińskiego 131092
     Filia nr 7 ul. Młodzianowska 9554
     Filia nr 9 ul. Sucha 2583
     Filia nr 10 ul. Żeromskiego 116633
     Filia nr 12 ul. Pośrednia 29508
     Filia nr 15 ul. Wyścigowa 12412
     Filia nr 16 ul. Barycka 2857
DOKUMENTY
   NIP1460
   Zaświadczenie o numerze REGON564
   Wypis z Rejestru Instytucji Kultury602
REGULAMINY
   Regulaminy55
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
   Sposoby załatwiania spraw841
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
   Rejestry, ewidencje i archiwa438
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych367
PRZETARGI
   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym1473
KONTROLE
   Kontrole1186
PONOWNE WYKORZYSTANIE
   Ponowne wykorzystanie informacji 447
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIULETYNIE
   Elektroniczna skrzynka podawcza648
OFERTY PRACY
   Oferta pracy1875
INNE
   Statystyka zbiorcza504
   E-PUAP468
   Redakcja biuletynu762
Łączna liczba odwiedzin:48734