artykuł nr 1

Informacje ogólne

 
logotyp MBP

 

 

 

ul. J. Piłsudskiego 12
26-600 Radom
gmina Radom
powiat radomski
woj. mazowieckie
Polska

 tel. centrala 48 36 267 35
 fax 48 363-38-18
 e-mail: biblioteka@mbpradom.pl 
 www.mbpradom.pl

 

NIP 948-10-52-474
REGON  000592590

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92116

Nr konta: 
Bank PEKAO S.A. O/Radom
ul. Tadeusza Kościuszki 2
26-600 Radom
70 1240 5703 1111 0000 4905 8590

artykuł nr 2

Dane teleadresowe

BIBLIOTEKA POD KOLUMNAMI (Biblioteka Główna)

ul. J. Piłsudskiego 12, 26-600 Radom

tel. 48 362 67 35 oraz 48 362 77 51

fax 48 363 38 18

 

Dyrektor: 48 362 67 35 wew. 18 oraz 48 362 23 14

Zastępca Dyrektora: 48 362 67 35 wew. 19

 

Sekretariat: 48 362 67 35 wew. 11

Dział Administracji: 48 362 67 35 wew. 17

Dział Księgowości: 48 362 67 35 wew. 20

Dział Informatyki: 48 362 67 35 wew. 29

Portiernia: 48 362 67 35 wew. 13

Pokój kontroli: 48 362 67 35 wew. 27

 

Wypożyczalnia Główna: 48 362 67 35 wew. 14

Wypożyczalnia dla Dzieci: 48 362 67 35 wew. 15

Dział Gromadzenia: 48 362 67 35 wew. 22

Dział Instrukcyjno-Metodyczny: 48 362 67 35 wew. 23

Dział Informacyjno-Bibliograficzny: 48 362 67 35 wew. 16

Czytelnia Ogólna: 48 362 67 35 wew. 26

Czytelnia Czasopism: 48 362 67 35 wew. 25

Czytelnia Regionalna: 48 362 67 35 wew. 12

Wypożyczalnia i Czytelnia Multimedialna: 48 362 67 35 wew. 24

 

Dział Promocji: 48 362 67 35 wew. 21, „Książka na telefon": 48 362 87 88

Redakcja Wydawnictw: 48 362 67 35 wew. 28

Pracownia Digitalizacji: 48 362 67 35 wew. 31

 

Kawiarnia: 48 362 67 35 wew. 30

 

BIBLIOTEKA OSIEDLOWA (Filia nr 1)

ul. Osiedlowa 9, 26-600 Radom (os. Ustronie)

tel. 48 363 09 50

 

BIBLIOTEKA NA GOŁĘBIOWIE (Filia nr 2)

ul. J. Zientarskiego 1A, 26-600 Radom (os. Gołębiów I)

tel. 48 344 98 63

 

BIBLIOTEKA KRÓLEWSKA (Filia nr 3)

ul. Królewska 5, 26-600 Radom (os. Michałów)

tel. 48 345 16 48

 

BIBLIOTEKA NA ZAMŁYNIU (Filia nr 4)

ul. Garbarska 82/86, 26-600 Radom (os. Zamłynie)

tel. 48 331 15 66

 

BIBLIOTEKA SZÓSTA STRONA (Filia nr 6)

ul. J. Kusocińskiego 13, 26-600 Radom (os. XV-lecia)

tel. 48 364 04 51

 

BIBLIOTEKA NA PLANTACH (Filia nr 7)

ul. Młodzianowska 9, 26-600 Radom (os. Planty)

tel. 48 362 22 01

 

BIBLIOTEKA BORKI (Filia nr 9)

ul. Sucha 2, 26-600 Radom (os. Borki)

tel. 48 331 57 03

 

BIBLIOTEKA POD PAPUGAMI (Filia nr 10)

ul. S. Żeromskiego 116, 26-600 Radom (os. Śródmieście)

tel. 48 362 84 24

 

BIBLIOTEKA NA WOŚNIKACH (Filia nr 12)

ul. Pośrednia 12, 26-600 Radom (os. Wośniki)

tel. 48 334 36 50

 

BIBLIOTEKA IDALIN (Filia nr 15)

ul. Bluszczowa 4/8, 26-600 Radom (os. Idalin)

tel. 48 360 28 68

 

BIBLIOTEKA POŁUDNIE (Filia nr 16)

ul. Barycka 2, 26-600 Radom (os. Południe)

tel. 48 360 51 95