artykuł nr 1

Statut i uchwały

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu został nadany uchwałą Nr 419/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 października 2012 roku w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefa  A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu. Zmiana statutu nastąpiła w oparciu o znowelizowaną ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Statut

W związku ze zmianami sieci filii bibliotecznych na terenie miasta Radomia statut Miejskiej Biblioteki Publicznej został zmieniony następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Radomiu: