artykuł nr 1

Skargi i Wnioski

Skargi i wnioski  można składać osobiście w sekretariacie biblioteki , drogą korespondencyjną, pocztą elektroniczną, telefonicznie lub ustnie do protokołu.

Informujemy, że dyżury w sprawach skarg i wniosków odbywają się w siedzibie głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu (ul. Piłsudskiego 12)  w każdy poniedziałek, w godzinach 10.00-11.00. Dyrektor lub w przypadku nieobecności dyrektora -zastępca dyrektora przyjmuje zainteresowanych w sprawach skarg i wniosków w wyznaczonych godzinach lub po uprzednim ustaleniu terminu spotkania telefonicznie z sekretariatem dyrektora.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).