artykuł nr 1

Klauzule informacyjne dla kandydatów do pracy:

artykuł nr 2

Kierownik Działu Promocji Książki i Biblioteki

Do głównych zadań Działu Promocji Książki i Biblioteki należy:
• inicjowanie nowatorskich form promocji czytelnictwa,
• planowanie i prowadzenie kampanii promocyjnych oraz wydarzeń kulturalnych,
• obsługa strony internetowej instytucji i mediów społecznościowych,
• nadzór nad realizacją i wynikami kampanii promocyjnych,
• bieżąca komunikacja pomiędzy działami/filiami instytucji,
• popularyzacja książki i czytelnictwa, a w szczególności upowszechnianie dorobku literackiego twórców radomskich,
• prowadzenie badań potrzeb czytelniczych różnych środowisk i społeczności lokalnej,
• współdziałanie z innymi podmiotami działającymi na rzecz promocji szeroko rozumianej kultury w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Radomia.

Wymagania:

Na stanowisko Kierownika Działu Promocji Książki i Biblioteki poszukujemy osoby:
• z wykształceniem wyższym,
• komunikatywnej i posiadającej łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
• z doświadczeniem w pozyskiwaniu środków finansowych spoza budżetu instytucji,
• kreatywnej,
• o lekkim piórze i łatwości operowania słowem,
• z dobrą znajomością rynku dofinansowań na projekty kulturalne,
• dyspozycyjnej,
• posiadającej umiejętności organizacyjne i planowania pracy,
• potrafiącej pracować pod presją czasu.

Oferujemy:

Charakterystyka pracy na stanowisku Działu Promocji Książki i Biblioteki:
• zasadniczo praca od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie, jednak ze względu na charakter działalności i zadań działu możliwa jest konieczność pracy w godzinach wieczornych lub w weekendy,
• praca w kilkuosobowym zespole,
• główne miejsce pracy: ul. Piłsudskiego 12, Radom,
• wynagrodzenie zasadnicze brutto – od 2.800 zł (+ dodatek funkcyjny, + ewentualny dodatek stażowy),
• konieczność współpracy przy organizacji wydarzeń kulturalnych w filiach biblioteki na terenie Radomia,
• współpraca przy organizacji eventów kulturalnych z innymi instytucjami kultury z terenu Radomia,
• dbałość o przepływ informacji wewnątrz instytucji.

Planowane rozpoczęcie pracy: kwiecień/maj 2021 r. Pierwsza umowa o pracę - umowa na okres
próbny zostanie zawarta na czas 3 miesięcy.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o składanie aplikacji do dnia 26 marca 2021 r. poprzez
przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: przemyslaw.czaja@mbpradom.pl (klauzule informacyjne, zamieszczone są w BIP biblioteki pod adresem www.bip.radom.pl w zakładce "Oferty pracy").

Dodatkowych informacji na temat pracy udziela Pan Przemysław Czaja – Dyrektor MBP w Radomiu
pod numerami telefonu tel. 48 362 67 35 wew. 18, lub drogą mailową: przemyslaw.czaja@mbpradom.pl

artykuł nr 3

Informatyk

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe informatyczne (licencjat) ewentualnie średnie techniczne informatyczne udokumentowane świadectwem ukończenia szkoły średniej;
• Sprawne posługiwanie się systemem operacyjnym Windows (Windows Server 2016, 7, 10);
• Znajomość systemu operacyjnego Linux;
• Obsługa urządzeń sieciowych i zabezpieczenie sieci komputerowej (LAN/WAN/WiFi);
• Znajomość budowy, zasad działania oraz diagnozowania usterek w sieciach LAN;
• Znajomość zasad działania i konfiguracji usług sieciowych (np. DNS, DHCP, WWW);
• Wdrażanie nowych programów i bieżąca aktualizacja zainstalowanego oprogramowania;
• Umiejętność serwisowania i diagnozowania sprzętu komputerowego;
• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne korzystanie z dokumentacji;
• Bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office, Open Office, LibreOffice

Wymagania dodatkowe:

• Znajomość zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych;
• Umiejętność posługiwania się systemami CMS (Joomla, WordPress);
• Programowanie w języku PHP;
• Sumienność, samodzielność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie, inicjatywa, zdolność podejmowania decyzji, zdolność analitycznego myślenia

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

•  Administrowanie systemami operacyjnymi Windows oraz Linux;
•  Konserwacja i serwis sprzętu komputerowego i oprogramowania;
•  Przygotowywanie i obsługa sprzętu technicznego potrzebnego do obsługi spotkań i imprez;
•  Szkolenie pracowników w zakresie użytkowania i eksploatacji urządzeń komputerowych,                                multimedialnych, i technicznych;
•  Obsługa strony internetowej Biblioteki;
•  Dobra znajomość programów graficznych tj. Adobe Photoshop, Adobe InDesign, CorelDRAW Graphics              Suite, Corel AfterShot 3 HDR, Luminar 4;
•  Organizowanie pracy własnej oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do jej usprawniania;
•  Nadzór informatyczny nad filami bibliotecznymi na terenie Radomia;
•  Nadzór informatyczny nad Pracownią Digitalizacji.

Wymagane dokumenty:

• list motywacyjny;
• życiorys (CV)

Oferujemy:

• odpowiednie stanowisko i miłą atmosferę w pracy;
• dobre warunki pracy

Warunki pracy na danym stanowisku:

• praca w pełnym wymiarze czasu pracy;
• praca od poniedziałku do piątku;
• wynagrodzenie zasadnicze brutto – 2.800 zł (+ ewentualny dodatek stażowy)

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o składanie aplikacji do dnia 26 marca 2021 r. poprzez
przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: biblioteka@mbpradom.pl (klauzule informacyjne, zamieszczone są w BIP biblioteki pod adresem www.bip.radom.pl w zakładce "Oferty pracy").
Dodatkowych informacji na temat pracy udziela Pan Michał Krok – Kierownik Działu Informatyki MBP w Radomiu pod numerami telefonu tel. 48 362 67 35 wew. 29, lub drogą mailową: biblioteka@mbpradom.pl
w terminie od 10.03.2021 r. do 26.03.2021 r.