artykuł nr 1

Organy doradcze

Zgodnie § 7 Regulaminu Organizacyjnego MBP organem doradczym i opiniodawczym dyrektora jest Kolegium, którego dyrektor jest przewodniczącym. W jego skład wchodzą:

- zastępca dyrektora,
- główny księgowy,
- przewodniczący zakładowych organizacji związkowych,
- kierownicy działów,
- przewodniczący Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich