artykuł nr 1

NIP

Decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu. W 1999 roku, po reformie samorządowej, biblioteka wojewódzka przekształcona została w Miejską Bibliotekę Publiczną im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu, przy niezmienionym numerze NIP – 948-10-52-474.

 

Decyzja w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej