artykuł nr 1

Wypis z Rejestru Instytucji Kultury

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu jest zarejestrowana od dnia  1 września 1999 r. w Rejestrze Instytucji Kultury, prowadzonym przez Gminę Miasta Radomia, pod numerem 9.

Rejestr Instytucji Kultury