artykuł nr 1

Sposoby załatwiania spraw

Podstawowa działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu obejmuje gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych. Zasady i formy udostępniania zbiorów określają  regulaminy, wprowadzone zarządzeniami dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu.

Część zbiorów wypożyczana jest  na zewnątrz. Zasady wypożyczania określa Regulamin wypożyczania książek, wprowadzony Zarządzeniem nr 4/2015 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu z dnia 12 października 2015 r.

Zasady wypożyczania materiałów audiowizualnych określa Regulamin wypożyczania audiobooków i filmów, wprowadzony Zarządzeniem nr 13/2016 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Osoby niewidome i niedowidzące mogą nieodpłatnie wypożyczyć elektroniczny odtwarzacz książek mówionych Czytak Plus wraz z audiobookami. Zasady wypożyczenia określa Regulamin wypożyczania Czytaka Plus, wprowadzony Zarządzeniem nr 4/2017 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu z dnia 28 lutego 2017 r.

Mieszkające w Radomiu osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, które nie mają możliwości samodzielnego dotarcia do biblioteki mogą korzystać z usługi „Książka na telefon”. Zasady korzystania określa Regulamin dla osób korzystających z usługi bibliotecznej „Książka na telefon”, wprowadzony Zarządzeniem nr 7/2017 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu z dnia 16 czerwca 2017 r.

Część zbiorów bibliotecznych udostępniana jest wyłącznie na miejscu, zasady udostępniania określają:

Regulamin Czytelni Ogólnej, wprowadzony Zarządzeniem  nr 7/2017 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu z dnia 16 czerwca 2017 r.

Regulamin Czytelni Regionalnej, wprowadzony Zarządzeniem nr 7/2017 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu z dnia 16 czerwca 2017 r.

Regulamin Czytelni Czasopism, wprowadzony Zarządzeniem nr 7/2017 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu z dnia 16 czerwca 2017 r.

Regulamin korzystania ze zbiorów udostępnianych na miejscu w Wypożyczalni i Czytelni Zbiorów Multimedialnych MBP w Radomiu, wprowadzony Zarządzeniem nr 13/2016 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Czytelnicy biblioteki mogą korzystać z dostępu do Internetu. Zasady korzystania opisuje Regulamin Czytelni Internetowej, wprowadzony Zarządzeniem nr 4/2015 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu z dnia 12 października 2015 r., oraz Regulamin Czytelni Internetowej dla Dzieci.

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu prowadzi także wypożyczenia międzybiblioteczne z bibliotek krajowych. Zasady wypożyczenia określa Regulamin wypożyczalni międzybibliotecznej, wprowadzony Zarządzeniem nr 12/2013 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu z dnia 17 lipca 2013 r.

Korespondencja wpływająca do biblioteki jest załatwiana w komórkach organizacyjnych według kolejności wpływu. Biblioteka udziela odpowiedzi na  załatwiane sprawy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.