artykuł nr 1

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

  • Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
  • Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
  • Księgi inwentarzowe druków zwartych
  • Księgi inwentarzowe druków ciągłych
  • Księgi inwentarzowe zbiorów specjalnych
  • Rejestr przybytków druków zwartych i ciągłych
  • Rejestr ubytków druków zwartych i ciągłych
  • Rejestr skarg i wniosków