artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2019 r.