artykuł nr 1

Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach