artykuł nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: "Roboty budowlane - wykonanie izolacji poziomej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego"

Załączniki