artykuł nr 1

Informacja z otwarcia oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu dachu

Zadanie: Roboty budowlane budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu przy ul. Piłsudskiego - etap II

Termin składania ofert: 03.08.2020 r., godz. 10.00

Informacja z otwarcia oferty