artykuł nr 1

Regulaminy

Podstawowa działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu obejmuje gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych. Zasady i formy udostępniania zbiorów określają  regulaminy, wprowadzone zarządzeniami dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu.

Część zbiorów wypożyczana jest  na zewnątrz. Zasady wypożyczania określa Regulamin wypożyczania zbiorów, wprowadzony Aneksem nr 4/2021 z dnia 30.04.2021 r. do Zarządzenia nr 6/2018 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu z dnia 12 czerwca 2018 r. 

Osoby niewidome i niedowidzące mogą nieodpłatnie wypożyczyć elektroniczny odtwarzacz książek mówionych Czytak Plus wraz z audiobookami. Zasady wypożyczenia określa Regulamin wypożyczania Czytaka Plus, wprowadzony Zarządzeniem nr 6/2018 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu z dnia 12 czerwca 2018 r. Do niniejszego zarządzenia wydano Aneks nr 2/2020 z dnia 04.03.2020 r.

Mieszkające w Radomiu osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, które nie mają możliwości samodzielnego dotarcia do biblioteki mogą korzystać z usługi „Książka na telefon”. Zasady korzystania określa Regulamin dla osób korzystających z usługi bibliotecznej „Książka na telefon”, wprowadzony Zarządzeniem nr 2/2022 z dnia 03.01.2022 r.

Część zbiorów bibliotecznych udostępniana jest wyłącznie na miejscu, zasady udostępniania określają:

Regulamin Czytelni Ogólnej, wprowadzony Zarządzeniem nr 6/2018 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu z dnia 12 czerwca 2018 r.

Regulamin Czytelni Regionalnej, wprowadzony Zarządzeniem nr 6/2018 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu z dnia 12 czerwca 2018 r.

Regulamin Czytelni Czasopism, wprowadzony Zarządzeniem nr 6/2018 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu z dnia 12 czerwca 2018 r.

Regulamin korzystania ze zbiorów udostępnianych na miejscu w Wypożyczalni i Czytelni Zbiorów Multimedialnych MBP w Radomiu, wprowadzony Zarządzeniem nr 6/2018 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu z dnia 12 czerwca 2018 r.

Czytelnicy biblioteki mogą korzystać z dostępu do Internetu. Zasady korzystania opisuje: 

Regulamin Czytelni Internetowej, wprowadzony Zarządzeniem nr 6/2018 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu z dnia 12 czerwca 2018 r., Do niniejszego zarządzenia wydano Aneks nr 3/2020 z dnia 08.06.2020 r.

oraz

Regulamin Czytelni Internetowej dla Dzieci wprowadzony Zarządzeniem nr 6/2018 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu z dnia 12 czerwca 2018 r. Do niniejszego zarządzenia wydano Aneks nr 3/2020 z dnia 08.06.2020 r.

Regulamin korzystania z sieci bezprzewodowej Wi-Fi w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu wprowadzony Zarządzeniem nr 26/2022 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu z dnia 23.06.2022 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu prowadzi także wypożyczenia międzybiblioteczne z bibliotek krajowych. Zasady wypożyczenia określa Regulamin wypożyczalni międzybibliotecznej, wprowadzony Zarządzeniem nr 6/2018 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu z dnia 12 czerwca 2018 r.

Regulamin wydarzeń i imprez organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomiu wprowadzony Zarządzeniem nr 24/2021 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu z dnia 2 lipca 2021 r.

Regulamin korzystania z wrzutni bibliotecznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu wprowadzony Zarządzeniem nr 35/2022 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu z dnia 3 sierpnia 2022 r.