artykuł nr 1

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny został nadany Zarządzeniem nr 2/2016 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu z dnia 11 stycznia 2016 r., po uprzednim uzgodnieniu z Zakładową Organizacją Związkową i po zaopiniowaniu przez Prezydenta Miasta Radomia

Regulamin organizacyjny

Struktura organizacyjna