artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony

Zadanie: Roboty budowlane - wykonanie izolacji poziomej budynku 
Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego w Radomiu

 

Termin składania ofert: 30.05.2019 r. godzina 10.00

 

Dokumenty do pobrania: 

artykuł nr 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: "Roboty budowlane - wykonanie izolacji poziomej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego"

Załączniki

artykuł nr 3

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Roboty budowlane - wykonanie izolacji poziomej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego”
artykuł nr 4

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia