artykuł nr 6

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu w przetargu...

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie "Roboty budowlane budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej W Radomiu przy ul. Piłsudskiego - etap II"
artykuł nr 7

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Roboty budowlane - wykonanie izolacji poziomej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego”
artykuł nr 8

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia