artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu dachu

Zadanie: Roboty budowlane budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu przy ul. Piłsudskiego - etap II

Termin składania ofert: 03.08.2020 r., godz. 10.00

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu

Przedmiar "Remont dachu" lipiec 2020

Decyzja konserwatora zabytków

Ekspertyza techniczna- rzut

Ekspertyza techniczna dachu

Program robót budowlanych

Specyfikacja technicza

SIWZ

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony

Zadanie: Roboty budowlane - wykonanie izolacji poziomej budynku 
Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego w Radomiu

 

Termin składania ofert: 30.05.2019 r. godzina 10.00

 

Dokumenty do pobrania: 

artykuł nr 4

Informacja z otwarcia oferty w przetargu...

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie "Roboty budowlane budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej W Radomiu przy ul. Piłsudskiego - etap II"
artykuł nr 5

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: "Roboty budowlane - wykonanie izolacji poziomej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego"

Załączniki